Utdanning

Vi trenger menn som våger å være ledere – og som lever for noe mer enn seg selv. «Nå har jeg sett at du kan samarbeide og at du spiller de

Av Jarle Mong
Publisert 22. februar 2024
Digitalisering har erstattet lærebøker, papir og blyant. Men i dag øker skepsisen.
Av Joel Samuel Halldorf
Publisert 16. februar 2024