Politikk

Vi trenger folkevalgte som ser lenger enn til neste valg. For å få det, må vi alle skjerpe oss.
Av Filip Rygg
Publisert 26. mai 2023
I debatten om avkommersialisering vendes fokuset bort fra statens makt, og bevisbyrden legges i stedet over på ideelle og andre private aktører for om vi er verdige til å delta.
Av Øyvind Håbrekke
Publisert 17. april 2023
«Avkommersialisering» av velferdstjenestene kan umiddelbart høres forlokkende ut for ideelle virksomheter som ønsker vekst. Men hvis de ideelle aktørene lar seg dra inn i en debatt på gale premisser, kan
Av Øyvind Håbrekke
Publisert 20. mars 2023
Der alle tenker likt, tenker ingen særlig mye. Derfor bør vi heie på de som våger å si flertallet i mot.
Av Filip Rygg
Publisert 25. januar 2023
ARBEIDSLINJA: Likhetstegnet mellom diagnoser og funksjon gjør at trygdereglene rammer de menneskene de er lagd for å hjelpe.
Publisert 18. januar 2023
Stoltenbergs advarsel er forståelig, men det er likevel en for enkel analyse som bør suppleres med en annen advarsel.
Av Øyvind Håbrekke
Publisert 11. januar 2023