Politikk

En tilsynelatende ustanselig strøm av store og små politiske «skandaler» har preget norsk offentlighet de siste årene. Hvordan bør vi møte en politikerstand med svin på skogen? Mye spalteplass har

Av Henrik Heitmann
Publisert 29. mars 2024
Vi trenger folkevalgte som ser lenger enn til neste valg. For å få det, må vi alle skjerpe oss.
Av Filip Rygg
Publisert 26. mai 2023
I debatten om avkommersialisering vendes fokuset bort fra statens makt, og bevisbyrden legges i stedet over på ideelle og andre private aktører for om vi er verdige til å delta.
Av Øyvind Håbrekke
Publisert 17. april 2023
«Avkommersialisering» av velferdstjenestene kan umiddelbart høres forlokkende ut for ideelle virksomheter som ønsker vekst. Men hvis de ideelle aktørene lar seg dra inn i en debatt på gale premisser, kan
Av Øyvind Håbrekke
Publisert 20. mars 2023
Der alle tenker likt, tenker ingen særlig mye. Derfor bør vi heie på de som våger å si flertallet i mot.
Av Filip Rygg
Publisert 25. januar 2023
ARBEIDSLINJA: Likhetstegnet mellom diagnoser og funksjon gjør at trygdereglene rammer de menneskene de er lagd for å hjelpe.
Publisert 18. januar 2023