Menneskene

Daglig leder

Administrativ leder (mammapermisjon)

Administrativ Leder

Rådgiver & Skribent

Prosjektleder

Styreleder

Filip Rygg har tidligere hatt flere roller i Skaperkraft. Han har vært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved Universitetet i Bergen og VID. […]

Erlandsen har tidligere etablert flere finansforetak og har jobbet for bla. Storebrand og Nordea. Han satt i bystyret i Bergen for KrF fra 2003-2007 og i Fylkestinget i Hordaland fra 2007-2009. I dag jobber han som pastor i Misjonskirken.

Bekkevold jobber som finansleder i ProAnalysis og er pastor i Salt Bergen kirken.

Ole Lunde leder investeringsselskapet Mergel AS, og har 30 års erfaring fra energi- og eiendomsbransjen. Ole er en pådriver i «Beveg Kristiansand» og er engasjert i temaet tro og arbeid. I tillegg leder han «Journey of Generosity» i Norge og ønsker at alle skal få oppleve gleden ved å gi.

Halvor Lindal har startet og leder den kristne ungdomsbevegelsen Impuls, sitter i IMI Kirkens ledergruppe og er pastor i menigheten IMI Tananger. 

Høen er styremedlem i Tankesmien Skaperkraft og jobber som kommunikasjonsleder ved MF vitenskapelig høyskole. Hun har tidligere vært rådgiver for NHO-sjefen og kateket i katolske St. Paul menighet i Bergen.

Ottosen er til daglig informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og daglig leder i Lunde Forlag. Han er en hyppig skribent i Aftenposten og andre medier, samt forfatter av flere bøker.