Vi ønsker å se en bevegelse av samfunnsbyggere med Jesus som forbilde

Hvordan bli med?

Takk!

Sammen bygger vi bro mellom kirke og samfunn