Skaperkraft Coworking

Velkommen til et av Oslos hyggeligste og mest inspirerende kontorfellesskap. Inspirert av Hans Nielsen Hauge ønsker vi å skape en bevegelse av samfunnsinitiativ som forandrer Norge.

Våre tilbud

Flex desk

  • Tilgang døgnet rundt, hele året

Fixed desk

  • Tilgang døgnet rundt, hele året
  • Fast kontorpult etter avtale

Kontor

  • Tilgang døgnet rundt, hele året
  • Fast kontor etter avtale

Felles for disse er tilgang til følgende fasiliteter:

Vi ønsker å samle en bredde av forskjellige bedrifter, organisasjoner og kirker og skape et sosialt stimulerende fellesskap der vi kan støtte og lære av hverandre. Vi tror at positive initiativ som drar i samme retning skaper gode samfunn.

Interessert?

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer?

Skaperkraft Coworking 009

Fellesskapet

Skaperkraft Coworking er et mindre kontorfellesskap hvor det er lett å bli kjent med folk. Her vil du oppleve at arbeidsplassen er et fellesskap – ikke bare et lokale. Hvert år arrangerer vi julebord og sommerfest som alle i Coworkingen er hjertelig velkommen til.

Skaperkraft

Stiftelsen og tankesmien Skaperkraft drifter coworkingen, og Skaperkraft-staben har sitt faste tilholdssted der. 

Skaperkraft Coworking 019

Skaperkraft

Stiftelsen og tankesmien Skaperkraft drifter coworkingen, og Skaperkraft-staben har sitt faste tilholdssted der. 

Skaperkraft Coworking 015

Leietakerne

Leietakerne hos Skaperkraft Coworking består av en rekke ulike bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner. Hos oss finner du avdelingskontoret til store ideelle virksomheter, men også frilansere som kommer innom i ny og ne. Det jobbes blant annet med finans, eiendomsutvikling, medieproduksjon, IT, utdanning, tømmerindustri og menighetsarbeid.

Skaperkraft er inspirert av Bibelens grunnleggende verdier og klassisk kristen tenkning. Mange av leietakerne hos oss er kristne personer eller virksomheter fra et stort spekter av det kristne landskapet. Men representanter fra andre religioner og livssyn er også varmt velkommen i vårt kontorfellesskap.