Teknologi

Daniel Joachim Kleiven ser mye positivt med AI, men ser også grunn til bekymring. Ikke av AI i seg selv, men menneskene som bruker det med onde hensikter.
Av Daniel Joachim H. Kleiven
Publisert 19. februar 2024
Digitalisering har erstattet lærebøker, papir og blyant. Men i dag øker skepsisen.
Av Joel Samuel Halldorf
Publisert 16. februar 2024
BIBEL PÅ SKJERM: Jeg er ikke overbevist om at de sosiale mediene som dominerer i dag er egnet for spirituelle samtaler, fordi algoritmene skaper polarisering.
Av Joel Samuel Halldorf
Publisert 29. november 2023
Utviklingen av kunstig intelligens konfronterer oss med sentrale spørsmål om hva et menneske er. Der tilbyr den kristne tradisjonen gode ressurser til samtale.
Av Clemens Cavallin
Publisert 15. november 2023
Å lese Bibelen på skjerm gir oss mindre forståelse av den. Om vi derimot leser den fysiske boka med penn i hånden, skaper vi dialog mellom oss og den hellige
Av Joel Samuel Halldorf
Publisert 15. november 2023
Det går ikke én dag uten at kunstig intelligens - AI - er i overskriftene. Mange frykter for yrker og arbeidsplasser. Kan Hans Nielsen Hauge hjelpe oss også her?
Av Bjørn Are Davidsen
Publisert 16. juni 2023