Samfunn

Takk til Geir Olav Meling for respons på mine innspill til hans innlegg om kristenretten og demokratiet! Vi kan opplagt fortsette samtalen lenge, men det viktigste kan sies kort: Det

Av Bjørn Are Davidsen
Publisert 3. juni 2024

«Det er en jente» er blant de dødeligste ordene i verden i dag. Med en utvidet abortlov kan de ordene komme enda nærmere hjemmet vårt. «Jeg spør og ber deg

Av Ragnhild Helena Aadland Høen
Publisert 26. mars 2024

Vi trenger menn som våger å være ledere – og som lever for noe mer enn seg selv. «Nå har jeg sett at du kan samarbeide og at du spiller

Av Jarle Mong
Publisert 22. februar 2024

Skaperkraft har laget samtaleguider til Bjørgvin bispedømmes miniserie om kristenretten. I serien «Hendelsen som forandret Norge» blir vi med «Farmen-presten» Thor Haavik på en reise i tid og rom om

Av Bjørn Are Davidsen
Publisert 8. februar 2024
Vi blir aldri enige om hvem som bør styre staten.
Av Bjørn Are Davidsen
Publisert 1. desember 2023
Økningen av antisemittisme har flere årsaker, men noen kan bety mer enn andre.
Av Bjørn Are Davidsen
Publisert 10. november 2023