Samfunn

Skaperkraft har laget samtaleguider til Bjørgvin bispedømmes miniserie om kristenretten. I serien «Hendelsen som forandret Norge» blir vi med «Farmen-presten» Thor Haavik på en reise i tid og rom om

Av Bjørn Are Davidsen
Publisert 8. februar 2024
Vi blir aldri enige om hvem som bør styre staten.
Av Bjørn Are Davidsen
Publisert 1. desember 2023
Økningen av antisemittisme har flere årsaker, men noen kan bety mer enn andre.
Av Bjørn Are Davidsen
Publisert 10. november 2023
Både i Sverige og Norge har politikken et tillitsproblem.
Av Joel Samuel Halldorf
Publisert 6. oktober 2023
Bokbål har ingen god historie, men bør de dermed forbys?
Av Bjørn Are Davidsen
Publisert 11. august 2023
Det er vår – en tid full av høytider som har blitt uforståelige for stadig flere.
Av Joel Samuel Halldorf
Publisert 29. mai 2023