Samfunnsansvar

Vi trenger menn som våger å være ledere – og som lever for noe mer enn seg selv. «Nå har jeg sett at du kan samarbeide og at du spiller

Av Jarle Mong
Publisert 22. februar 2024
Vi blir aldri enige om hvem som bør styre staten.
Av Bjørn Are Davidsen
Publisert 1. desember 2023
Sentralt i vår kristne tjeneste står det å delta i samfunnet og gjøre verden til et bedre sted.
Av Øyvind Håbrekke
Publisert 17. februar 2023
Jeg har et ønske om å se kirker i hele landet ta et krafttak for disse barna som trenger så mye mer av den tryggheten vi voksne kan gi dem.
Av Øyvind Håbrekke
Publisert 13. januar 2023
Politikerne har sviktet sitt ansvar for klimaet. Men kanskje kan vi si det samme på flere områder?
Av Øyvind Håbrekke
Publisert 24. november 2022
Økt rente, økte matpriser, rekorddyr strøm og bensinpris godt over 20 kroner. I rike Norge blir det mange som trenger hjelp fremover.
Av Filip Rygg
Publisert 16. september 2022