Jubileenes tiår - på vei mot 2030

Vi er i et viktig tiår der vi i Norge feirer oss som nasjon, at kristendommen etablerte seg i landet, samt en rettsutvikling som gjorde Norge til et foregangsland for nasjonal lovgivning. Gjennom JUBTI vil Skaperkraft delta i å utforme og formidle de fortellingene som nå skal skrives om landet vårt, om hvem vi er og hvor vi kommer fra. Vi vil løfte de spørsmål dette reiser for nåtid og fremtid for oss som folk og nasjon.

Prosjektets fulle navn er «Jubileenes tiår – på vei mot 2030». Norge feirer nå flere jubileer og historiske markeringer frem mot tusenårsjubileet i 2030. I 2021 var det tusenårsmarkering for møtet mellom Olav Haraldsson og Gudbrand Dale og kristningen av Gudbrandsdalen og i 2022 markerte vi tusen år siden opprettelsen av Eidsivating.

I 2024 er det 1000-årsjubileum for innføring av kristenretten på Moster og 750-årsjubileum for landsloven. Tusenårsjubileet for Slaget på Stiklestad regnes som nasjonaljubileum siden det etter dette ikke lenger ble stilt spørsmål ved Norge som enhetlig nasjon.

På denne siden vil vi legge ut nærmere informasjon om prosjektet, og ikke minst om viktige arrangementer. Her vil det også være artikler og annet stoff av interesse.

Her kan du se filmen om tusenårsjubileet og lese om de ulike jubileene vi står foran.

Åpningsseminar JUBTI

Seminaret «Kan vi feire nasjonen i nasjonalismens tid?» markerte oppstarten på JUBTI-prosjektet og ble holdt på Litteraturhuset i Oslo 14. mai 2019. Her kan du lese mer om seminaret. Her kan du lese Stortingspresidentens åpningsinnlegg på seminaret.

Seminarer/Arrangementer

Samtaleserien Hvorfor ta en for laget?
En samtaleserie i åtte episoder om fellesskap, individualisme og samfunnskontrakten med utgangspunkt i jubileene. Alle episodene ligger tilgjengelig på YouTube i lenken ovenfor.

Borgerkrig eller fredelig maktskifte – dagen før dagen. 2.11.20. En samtale om demokratiets historie og politisk kultur i lys av presidentvalget i USA, med særlig vekt på Norge og USA. Med Bjørn Are Davidsen og professor Øystein Sørensen.

Ble vi opplyst av opplysningstiden? Kristendom og opplysningstid – Hvor kommer de moderne verdiene fra?
Desember 2020. Seminar i to deler med fire innledere og panelsamtale. Du kan se hele seminaret i lenken.

Var middelalderkvinnenes stilling bedre enn sitt rykte? En samtale om kvinnedagen i historisk perspektiv.
Mars 2021. Historikerne Tine Berg Floater og Hilde Sandvik i samtale. Digitalt seminar. (Opptak ikke tilgjengelig.)

En nasjon, flere religioner – Å feire Norge i fellesskap.
Juni 2021. Dagsseminar på Litteraturhuset. Hvordan feirer vi kristningen av Norge i et flerreligiøst samfunn? Seminaret kan ses i lenken.

Olavsarv – Kva er det? Konferanse arrangert av Nord Universitet, i samarbeid med Skaperkraft med flere. (Arrangementet er fjernet fra deres nettsider)

Samtale om den historiske betydningen av kristendommens verdier og menneskesyn, med den verdensberømte historikeren Tom Holland, filosof Henrik Syse og kirkehistoriker John Kaufmann. Seminaret kan ses i lenken.

Samtale i januar 2024 om kristenretten og Landsloven. Hva betydde kristenretten for utviklingen av Norge? Hva betydde landsloven? Hvilke verdier fikk nå gjennomslag? Er dette virkelig noe å feire? Slike store spørsmål ble belyst i en samtale mellom Jørn Øyrehagen Sunde, professor i rettshistorie og forfatter av “Kongen, lova og landet” og Tine Berg Floater, historiker og spesialrådgiver i Arkivverket. Filosofen Henrik Syse innledet og professor i kristendomshistorie Eivor Oftestad ledet samtalen. 
Arrangementet var et samarbeid med Fagsjekk.

Kronikker og artikler

2030-jubileet bør ikke bygge på myter. Bjørn Are Davidsen i Vårt Land 18. oktober 2021

Det er ikke mye i vår historie som det er viktigere å feire nasjonalt. Bjørn Are Davidsen i ABC Nyheter 6. oktober 2021

Er 16. oktober viktigere enn 17. mai?. Bjørn Are Davidsen i Vårt Land 16. oktober 2020 i anledning St. Olavs dåpsdag. 

 

Artikler fra 2020 i anledning av ti år igjen til nasjonaljubileet i 2030:

Henrik Syse diskuterer mangfold og enhet: Bør vi egentlig feire Olsok? Hvor går grensen mellom den sunne og den ødeleggende nasjonalisme?. Minerva

Tine Berg Floater, medlem i referansegruppa for JUBTI: Hvilken mulighet gir tusenårsjubileet oss?. Innherred.

Bjørn Are Davidsen spør: Hva bør vi forske på frem mot 2030?. Vårt Land

Øyvind Håbrekke: Å feire nasjonen sammen. Adresseavisen

Øvrige artikler

Bjørn Are Davidsen og Øyvind Håbrekke ønsker en nasjonal forskningssatsing frem mot de nasjonale jubileene. Her kan du lese hvorfor. Skaperkraft.no

Les også Davidsen og Håbrekke sitt svar til historikerne Tore Skeie og Axel Christoffersen: Historikere, kom ut av skyttergravene! Adresseavisen.

Notater

Hva snakket de om på kveldene? Olav Haraldsson i Rouen – Dannelsesreisen som endret Norge?

Podkast

Fargelegges de nasjonale jubileene av myten om den «mørke» middelalderen? Hør podkastepisode med Bjørn Are Davidsen her.

Kirke i 1000 år – Studieopplegg

Tekstene og powerpointene i dette opplegget er en hjelp til å innlede samtaler om kirken i Norge fra begynnelsen til i dag. Dette er utviklet av Bjørn Are Davidsen med støtte fra Størst av alt, trosopplæring i Den norske kirke, og omfatter også tiden før reformasjonen og utviklingen fra 1800-tallet med kirker og frimenigheter utenfor den daværende statskirken. Spørsmålene i opplegget kan dermed brukes av mange slags grupper og forsamlinger.

HovedsidenKirke i 1000 år – Samtaleopplegg om kirkens historie i Norge

Lenker til hver av samlingene:

Det er også laget to podcaster:


Samtaleguide til TV-serie om kristenretten

I serien «Hendelsen som forandret Norge» blir vi med «Farmen-presten» Thor Haavik på en reise i tid og rom om kristenretten innført på Moster for 1000 år sidan. Hvilke konsekvenser hadde den for verdier og menneskesyn, demokrati og rettssystem?

I de tre episodene møter Thor professor i rettshistorie Jørn Øyrehagen Sunde, Skaperkrafts Bjørn Are Davidsen som detektiv med myteknusing som hobby, sosiolog og programleder Harald Eia, forfatter Ole Petter Erlandsen, arkeolog Ellen Grav, menneskerettsadvokat Geir Lippestad, og tidligere ordfører i Oslo Fabian Stang.

Slik Bjørgvin bispedømme skriver er serien «leken, lett og forståeleg for ei ung målgruppe». Den er produsert av TV Inter, i samarbeid med Tro og Medier, og finansiert av Kirkerådet og Bjørgvin bispedømme.

Se episodene og samtaleguiden her.

Artikkelserie 2019

Her inviterte vi to eksterne bidragsytere i tillegg vår egen Bjørn Are Davidsen. Disse bidrar med sine faglige arbeider, refleksjoner eller synspunkter om spørsmål som jubileene og de nasjonale markeringene reiser. De ulike skribentene står selv ansvarlig for innholdet og synspunktene i sine tekster.

Tusen år uten betydning?
Bjørn Are Davidsen

Olav den hellige – når menneskesynet styrer historiefortellingen
Eirik A. Steenhoff

Gud i Grunnlova?
Jørn Øyrehagen Sunde

Funfacts om norsk historie

Se Bjørn Are Davidsens serie med korte funfacts fra norsk historie her.

Referansegruppe

Referansegruppa for prosjektet består av:

Henrik Syse, leder
Kristin B. Aavitsland
Erling Rimehaug
Tine Berg Floater
Helga Haugland Byfuglien
(Steinar Bjerkestrand deltok frem til oktober 20)

Relevante lenker:

Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år
Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Hundorp 2021
Eidsivatinget
Moster 2024
Landslovprosjektet