Kan vi feire nasjonen i nasjonalismens tid?

Meld deg på nå via skjemaet på høyre side eller via denne linken

Norge står i årene fremover foran flere jubileer og historiske markeringer frem mot tusenårsjubileet i 2030. I 2021 er det tusenårsmarkering for møtet mellom Olav Haraldsson og Gudbrand Dale og kristningen av Gudbrandsdalen, i 2022 markeres tusen år siden opprettelsen av Eidsivating. I 2024 er det 1000-årsjubileum for innføring av kristenretten på Moster og 750-årsjubileum for landsloven. Tusenårsjubileet for Slaget på Stiklestad regnes som nasjonaljubileum siden det etter dette ikke lenger ble stilt spørsmål ved Norge som enhetlig nasjon.

Seminaret vil reise spørsmålet om hvordan vi som nasjon skal benytte de mulighetene disse markeringene gir. Særlig bør vi diskutere dette i lys av at vi lever i en tid hvor forholdet til nasjonalstaten diskuteres, og hvor politiske strømninger i Europa utfordrer felleskapsverdier, forholdet til våre demokratiske institusjoner og våre internasjonale relasjoner.

Tre dager før nasjonaldagen inviterer vi derfor til å reflektere over om og hvordan vi bør feire nasjonen i vår tid.

Seminaret vil også være innledningen til et eget prosjekt der Skaperkraft vil rette fokus på de markeringene nasjonen står overfor og de spørsmål dette reiser for nåtid og fremtid for oss som folk og nasjon. Henrik Syse leder prosjektets referansegruppe og vil også innlede til seminaret.

Målgrupper for seminaret er akademiske miljøer, jubileumsarrangører, studenter, journalister og alle andre interesserte.

Har du spørsmål om seminaret, send en epost til bjorn.are@skaperkraft.no


PROGRAM FOR DAGEN: 

09:30-09:45  

Kaffe og mingling
09:45-10:00 Kunstnerisk innslag
10:00-10:15 Introduksjon v/Henrik Syse - Professor i filosofi, PRIO
10:15-10:30 Kan vi feire en nasjon i nasjonalismens tid? v/Tone Wilhelmsen Trøen - Stortingspresident  
10:30-10:45 Middelalderen - mer enn en 500-årsnatt? v/Bjørn Are Davidsen - Forfatter, rådgiver i Tankesmien Skaperkraft
10:45-11:00 Arven etter Magnus Lagabøte v/Tine Berg Floater - Rettshistoriker, spesialrådgiver i Arkivverket
11.00-11.15 Demokratiets motstandskraft v/Øystein Sørensen - Professor i historie, UiO
11:15-11:30 Hvor kommer du fra? Identitet, historie og kirkebygg i moderne stedsutvikling v/Oddbjørn Sørmoen - Kunsthistoriker, fagdirektør i KA
11:30-11:45 Føtter og røtter - Migrasjon og nasjonal identitet v/Marta Bivand Erdal - Professor i migrasjonsstudier, PRIO
11.45-12:00  Spørsmål til foredragene
12:00-12:30 LUNSJ    
12:30-12:45  Nasjonaljubileet i 2030 - En samtale om Norge i tusen år v/Borghild Lundeby - Prosjektleder ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter
12:45-13:05 Jubileenes tiår - Sarpsborg, Hundorp, Eidsivating, Moster v/Jubileumsarrangører
13:05-13:20 Nasjoner og nasjonalisme v/Asle Toje - Statsviter og forsker
13:20-13:35 Nasjonsjubileum sett fra Balkan v/Sylo Taraku - Rådgiver i tankesmien Agenda
13:35-14:00 Spørsmål, oppsummering og avslutning v/Øyvind Håbrekke - Faglig leder i Tankesmien Skaperkraft

 

MAI
14
10:00 — 14:00
LITTERATURHUSET OSLO
Del

Påmeldingen til arrangementet er nå stengt. Ønsker du å være med? Ring oss på 918 89 525‬ for å melde deg på. 

Powered by Cornerstone