Samtaleguider til ny TV-serie om kristenretten

Skaperkraft har laget samtaleguider til Bjørgvin bispedømmes miniserie om kristenretten.

I serien «Hendelsen som forandret Norge» blir vi med «Farmen-presten» Thor Haavik på en reise i tid og rom om kristenretten innført på Moster for 1000 år sidan. Hvilke konsekvenser hadde den for verdier og menneskesyn, demokrati og rettssystem?

I de tre episodene møter Thor professor i rettshistorie Jørn Øyrehagen Sunde, Skaperkrafts Bjørn Are Davidsen som detektiv med myteknusing som hobby, sosiolog og programleder Harald Eia, forfatter Ole Petter Erlandsen, arkeolog Ellen Grav, menneskerettsadvokat Geir Lippestad, og tidligere ordfører i Oslo Fabian Stang.

Slik Bjørgvin bispedømme skriver er serien «leken, lett og forståeleg for ei ung målgruppe». Den er produsert av TV Inter, i samarbeid med Tro og Medier, og finansiert av Kirkerådet og Bjørgvin bispedømme.

SPØRSMÅL OG PRESENTASJONER

Kortversjon: Spørsmål til alle episodene (powerpoint)

Langversjon: Spørsmål og presentasjon til alle episodene (powerpoint)

EPISODE 1

Spørsmål til episode 1 (powerpoint)

 1. En historiker har kalt det Håkon den gode opplevde i England som «en tidsreise». Hva tenker du om det?
 2. Tenker du at kristningen mest var et fremskritt eller mest et tilbakeskritt?
 3. Ser du noen verdier som det er verdt å ta med seg fra norrøn tid?
 4. Hvorfor kan noen i dag reagere negativt på kristningen av Norge?
 5. Kan man si at et land er «kristent»?
 6. Hvordan bør vi feire kristenretten i 2024?

Presentasjon og spørsmål til episode 1 (powerpoint)

EPISODE 2

Spørsmål til episode 2 (powerpoint)

 1. Hvilke eksempler kan dere nevne på hva kristningen og kristenretten har betydd?
 2. Hva betydde kristningen for kunnskapsutviklingen i Norge?
 3. Er det en stor konflikt mellom tro og vitenskap?
 4. Hvorfor? Hvorfor ikke?
 5. Hva skulle til for å utvikle demokratiet i Norge?
 6. Hvorfor er menneskeverd viktig?
 7. Har mennesket en ukrenkelig verdi?

Presentasjon og spørsmål til episode 2 (powerpoint)

EPISODE 3

Spørsmål til episode 3 (powerpoint)

 1. Hvorfor synes mange at Norge er et bra land å bo i?
 2. Hva ligger bak tanken om velferdsordninger for fattige?
 3. Hva bygger en human rettsstat på?
 4. Hvor viktig var kristenretten for utviklingen?
 5. Kan vi være et kristent samfunn? Bør vi?
 6. Hvordan feire Nasjonaljubileet i 2030 i en flerkulturell tid?

Presentasjon og spørsmål til episode 3 (powerpoint)

Personbilde av Bjørn Are Davidsen

Bjørn Are Davidsen

Bjørn Are Davidsen er rådgiver i Skaperkraft. Han er utdannet sivilingeniør og arbeidet i mange år med innovasjon i Telenor. Davidsen har skrevet en rekke artikler, notater og bøker og …

Anbefalte artikler

Gode samfunn trenger noe det snakkes for lite om: Ressurser som best kan utvikles i sterke sivilsamfunn. Her kan mange gjøre mye, ikke minst kristne menigheter og forsamlinger. Simen Velle

Av Bjørn Are Davidsen
Publisert 11. mars 2024
Hvis en like stor andel flykter fra Ukraina, som det vi så skjedde i Syria, må Europa gjøre klart for 20 millioner flyktninger.
Av Filip Rygg
Publisert 4. mars 2022
Del innhold