Samling 6: Hva når kirken svikter?

01. Juni 2022

Dette stoffet kan brukes på flere måter

  1. Den som skal holde presentasjonen leser gjennom og har samlingens tekst som et bakteppe.
  2. Alle leser på forhånd, slik at presentasjonen oppsummerer hovedpunktene man allerede har lest.
  3. Du kan bruke spørsmålene i powerpointen der de dukker opp underveis, eller vente til slutt og ta spørsmålene fra tekstdokumentet. Det er også mulig å velge en blanding av disse. 
  4. Merk at denne sjette samlingen ikke har noen kviss eller "funfacts", for ikke å ta for mye fokus fra alvor og refleksjon.

Du finner stoffet på disse lenkene:

  • Tekst (pdf) - kan leses kun av den som skal presentere, eller av alle deltakerne før presentasjonen (oppdatert juni 2022)
  • Powerpoint (ppt) - ment for den som skal presentere stoffet og tilrettelegge for samtalen

Podcast samling 3 til 6: Fra reformasjonen til moderne tid (med Nils Ivar Agøy).

Har du spørsmål, forslag til forbedringer eller andre tilbakemeldinger på samlingene? Kontakt Bjørn Are Davidsen på bjorn-are@skaperkraft.no

Hovedsiden for samtaleopplegget finner du her.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samtaleopplegget er utviklet med støtte fra Størst av alt - trosopplæring i Den norske kirke.

Ansvarlig: Bjørn Are Davidsen, rådgiver i tankesmien Skaperkraft

Del


Powered by Cornerstone