Prosjektets fulle navn er «Jubileenes tiår – på vei mot 2030». Norge står i årene fremover foran flere jubileer og historiske markeringer frem mot tusenårsjubileet i 2030. I 2021 er det tusenårsmarkering for møtet mellom Olav Haraldsson og Gudbrand Dale og kristningen av Gudbrandsdalen, i 2022 markeres tusen år siden opprettelsen av Eidsivating. I 2024 er det 1000-årsjubileum for innføring av kristenretten på Moster og 750-årsjubileum for landsloven. Tusenårsjubileet for Slaget på Stiklestad regnes som nasjonaljubileum siden det etter dette ikke lenger ble stilt spørsmål ved Norge som enhetlig nasjon.

På denne siden vil vi i tiden fremover legge ut nærmere informasjon om prosjektet. Vi vil også publisere informasjon både om våre egne og andres arrangementer. Her vil det også være artikler og annet stoff som kan være av interesse.

Her kan du se filmen om tusenårsjubileet og lese om de ulike jubileene vi står foran.

 

Åpningsseminar JUBTI

Seminaret "Kan vi feire nasjonen i nasjonalismens tid?" markerte oppstarten på JUBTI-prosjektet og ble holdt på Litteraturhuset i Oslo 14. mai 2019. Her kan du lese mer om seminaret. Her kan du lese Stortingspresidentens åpningsinnlegg på seminaret.

 

Kronikker og artikler

 
Artikler i anledning at det er ti år igjen til nasjonaljubileet i 2030:

Henrik Syse diskuterer mangfold og enhet: Bør vi egentlig feire Olsok? Hvor går grensen mellom den sunne og den ødeleggende nasjonalisme?

Tine Berg Floater, medlem i referansegruppa for JUBTI: Hvilken mulighet gir tusenårsjubileet oss?

Bjørn Are Davidsen spør: Hva bør vi forske på frem mot 2030?

Øyvind Håbrekke: Å feire nasjonen sammen

Øvrige artikler:

Bjørn Are Davidsen og Øyvind Håbrekke ønsker en nasjonal forskningssatsing frem mot de nasjonale jubileene. Her kan du lese hvorfor.

Les også Davidsen og Håbrekke sitt svar til historikerne Tore Skeie og Axel Christoffersen: Historikere, kom ut av skyttergravene!

 

Artikkelserie 2019

Her inviterte vi to eksterne bidragsytere i tillegg vår egen Bjørn Are Davidsen. Disse bidrar med sine faglige arbeider, refleksjoner eller synspunkter om spørsmål som jubileene og de nasjonale markeringene reiser. De ulike skribentene står selv ansvarlig for innholdet og synspunktene i sine tekster.

Tusen år uten betydning?
Bjørn Are Davidsen

Olav den hellige - når menneskesynet styrer historiefortellingen
Eirik A. Steenhoff

Gud i Grunnlova?
Jørn Øyrehagen Sunde

 

Funfacts om norsk historie

Se Bjørn Are Davidsens serie med korte funfacts fra norsk historie her.

 

Referansegruppe:

Referansegruppa for prosjektet består av:

Henrik Syse, leder
Kristin B. Aavitsland
Erling Rimehaug
Steinar Bjerkestrand
Tine Berg Floater

 

Relevante lenker:

Nasjonaljubileet 2030 - Norge i tusen år
Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Hundorp 2021
Eidsivatinget
Moster Amfi og Kyrkjehistoriske Senter
Landslovprosjektet

Powered by Cornerstone