Prosjektets fulle navn er «Jubileenes tiår – på vei mot 2030». Norge står i årene fremover foran flere jubileer og historiske markeringer frem mot tusenårsjubileet i 2030. I 2021 er det tusenårsmarkering for møtet mellom Olav Haraldsson og Gudbrand Dale og kristningen av Gudbrandsdalen, i 2022 markeres tusen år siden opprettelsen av Eidsivating. I 2024 er det 1000-årsjubileum for innføring av kristenretten på Moster og 750-årsjubileum for landsloven. Tusenårsjubileet for Slaget på Stiklestad regnes som nasjonaljubileum siden det etter dette ikke lenger ble stilt spørsmål ved Norge som enhetlig nasjon.

På denne siden vil vi i tiden fremover legge ut nærmere informasjon om prosjektet. Vi vil også publisere informasjon både om våre egne og andres arrangementer. Her vil det også være artikler og annet stoff som kan være av interesse.

Bjørn Are Davidsen og Øyvind Håbrekke ønsker en nasjonal forskningssatsing frem mot de nasjonale jubileene. Her kan du lese hvorfor.

Les også Davidsen og Håbrekke sitt svar til historikerne Tore Skeie og Axel Christoffersen: Historikere, kom ut av skyttergravene!

 

Artikkelserie 2019

I denne serien publiserer vi artikler av i hovedsak eksterne bidragsytere. Disse inviteres til å bidra med sine faglige arbeider, refleksjoner eller synspunkter om spørsmål som jubileene og de nasjonale markeringene reiser. De ulike skribentene står selv ansvarlig for innholdet og synspunktene i sine tekster. Her er artiklene som er publisert så langt:

Tusen år uten betydning?
Bjørn Are Davidsen

Olav den hellige - når menneskesynet styrer historiefortellingen
Eirik A. Steenhoff

Gud i Grunnlova?
Jørn Øyrehagen Sunde

Powered by Cornerstone