JUBTI Jubileenes tiår - på vei mot 2030

I årene fremover skal vi i Norge feire oss selv som nasjon, at kristendommen etablerte seg i landet, samt vår rettsutvikling som gjorde Norge til et foregangsland for nasjonal lovgivning. Gjennom JUBTI vil Skaperkraft delta i å utforme og formidle de fortellingene som nå skal skrives om landet vårt, om hvem vi er og hvor vi kommer fra. Vi vil løfte de spørsmål dette reiser for nåtid og fremtid for oss som folk og nasjon.

Prosjektets fulle navn er «Jubileenes tiår – på vei mot 2030». Norge står i årene fremover foran flere jubileer og historiske markeringer frem mot tusenårsjubileet i 2030. I 2021 er det tusenårsmarkering for møtet mellom Olav Haraldsson og Gudbrand Dale og kristningen av Gudbrandsdalen, i 2022 markeres tusen år siden opprettelsen av Eidsivating. I 2024 er det 1000-årsjubileum for innføring av kristenretten på Moster og 750-årsjubileum for landsloven. Tusenårsjubileet for Slaget på Stiklestad regnes som nasjonaljubileum siden det etter dette ikke lenger ble stilt spørsmål ved Norge som enhetlig nasjon.

På denne siden vil vi i tiden fremover legge ut nærmere informasjon om prosjektet. Vi vil også publisere informasjon både om våre egne og andres arrangementer. Her vil det også være artikler og annet stoff som kan være av interesse.

Bjørn Are Davidsen og Øyvind Håbrekke ønsker en nasjonal forskningssatsing frem mot de nasjonale jubileene. Her kan du lese hvorfor.

 

Powered by Cornerstone