Tillit

Både i Sverige og Norge har politikken et tillitsproblem.
Av Joel Samuel Halldorf
Publisert 6. oktober 2023
Når arbeid i Guds rike vanskelig kan måles eller veies, gjør positive tilbakemeldinger ekstra godt.
Av Bjørn Are Davidsen
Publisert 26. mai 2023
I dag, på den internasjonale holocaustdagen, bør vi spørre oss om vi virkelig tror at vi er den første generasjonen i historien som ikke godtar at grupper undertrykkes.
Av Øyvind Håbrekke
Publisert 27. januar 2023
Som fotballtrener i Hauketo i Søndre Nordstrand gjennom mange år er jeg bekymring for at boikott-iveren skal smitte over i lokalsamfunnene våre.
Av Øyvind Håbrekke
Publisert 19. oktober 2022
Vi må aldri glemme at veien til fred alltid går gjennom samarbeid og mellommenneskelig kontakt.
Av Øyvind Håbrekke
Publisert 26. juli 2022
En gang fulgte vi USA i retning av demokrati. I dag må vi spørre oss hva vi må gjøre for ikke å følge USA dit hvor de er nå.
Av Joel Samuel Halldorf
Publisert 16. juli 2022