Samfunnstilliten kan smuldre opp, også i Norge

Facebook-gruppen Norwegian Freedom Convoy, med sine 24.000 medlemmer, er et symptom på at noe er endret i Norge. Men det finnes en vaksine.

Konspirasjonsteorier og vaksinemotstand er blitt en faktor i PSTs trusselvurdering. Aksjonsformer sprer seg verden rundt, selv med liten støtte i landet. Kan det bli reelle trusler også i Norge?

Det tar ikke lang tid i kommentarfelt før noen frykter «svenske tilstander». Vil sterk ikke-vestlig innvandring skape parallellsamfunn med utenforskap og høy kriminalitet? Men slike samfunn kan komme i flere varianter. Utviklingen gir kanskje mer grunn til en annen frykt: amerikanske tilstander.

Eller kanskje canadiske? Hovedstaden Ottawa er de siste ukene blitt lammet av demonstrerende sjåfører og fenomenet sprer seg.

Facebook-gruppen Norwegian Freedom Convoy, med 24.000 medlemmer, er et symptom på at noe er endret også i Norge. Man mistror myndighetenes koronatiltak og det man ser som medienes mangel på objektivitet. At koronatiltakene for det meste er borte, er bare et skalkeskjul. Myndighetene planlegger nye tiltak. Mens vi tror at alt blir som normalt, jobber de på spreng bak kulissene.

Også PST har i sin seneste rapport registrert antistatlige holdninger: Staten har ikke grunnlag for sin makt. Lover og regler rundt korona krenker borgeres frihet og suverenitet. Deler av dette kan gi en radikalisering knyttet til konspirasjonsteorier, muligens med økt fare for terror.

Kan samfunnstilliten også i Norge smuldre opp eller bli en polarisert kruttønne? Kanskje, men ikke med det første. For vi er heldigvis bortskjemte. Tross mange konfliktlinjer, er vi fortsatt landet med mest samhold og tillit. Vi har høy velstand, sterk middelklasse og relativt få fattige. Vi er ikke vant til at store deler av befolkningen både mistror myndighetene og er villige til å bruke sterke virkemidler for å vise det.

Ett mål på samfunnstillit er hvor mye man stoler på informasjon og råd. Vaksinetall synliggjør noe av dette. Samtidig har nettopp vaksinering og nedstengninger satt sinn i kok: Vaksinene er unødvendige og skadelige. Krav om munnbind er overgrep. De nye koronaforskriftene angriper vår frihet, bryter med sannheten og er veien til diktaturet.

Selv om få tar den så langt ut, er det grunn til å følge med. Antistatlige holdninger skyldes mer enn importsmitte. Stortingspolitikeres særordninger og misbruk av disse, styrker ikke tilliten. Mange hundre prosents økning i strømpriser oppleves som å øke skattene med tusener av kroner i måneden og at Norge har lagt seg flate for globale krefter under påskudd av klimatiltak og energikrise.

For å dempe mistillit vil spesielt fem faktorer være viktige:

For det første må politikere våge å vedgå feil. Dess mer man vrir seg unna, jo mer mistillit skapes. Ikke bare til enkeltpersoner, men til «systemet». Det sitter langt inne for alle å vedgå etiske feil og det blir ikke lettere om de ligner lovbrudd. Kanskje når til og med de som har verst for å innrømme feil lengst i politikken.

For det andre må media unngå latterliggjørende eller nedlatende kommentarer. De øker mistroen til vanlige media som man mener fordreier sannhetene fordi de er i lomma på myndigheter som ikke vil oss vel.

For det tredje må vi søke å forstå bekymringen for alt fra frihet og økonomi til urimelige fremstillinger av politiske motstandere. Støtte av Trump eller kritikk av Trudeau kan skyldes annet enn ondsinnethet og mangel på gangsyn. Det er forståelig å reagere når Trudeau ikke bare støtter det man ser som en illiberal woke-kultur, men truer med unntakstilstand og fryser bankkonti som finansierer demonstrasjoner.

For det fjerde må vi styrke åpenheten. Flere enn politikere har en jobb å gjøre for å rette opp forhold som for lett kan tolkes som svindel eller naivitet på velgernes bekostning.

For det femte må vi være oppmerksomme på hvor fristende det er å tro påstander som bekrefter politiske eller religiøse standpunkter, uansett hvor vi er i terrenget. Det gjelder for mer enn det som springer ut av trollfabrikker og webbrigader der utenlandske parter sprer desinformasjon og mistillit, noen ganger med norske støttespillere.

Kanskje er likevel det viktigste også her vaksine. Det er ingen grunn til å undervurdere smitte fra land vi ikke lenger ønsker å sammenligne oss med. Skal vi utvikle en sunn skepsis til mentaliteten bak konspirasjonstro, hjelper det å forstå psykologien, hvilke signaler og hvilken adferd som bidrar.

Måten vi møter protester på, kan påvirke om vi fortsatt kan ha norske tilstander.

Først publisert i Vårt Land

Personbilde av Bjørn Are Davidsen

Bjørn Are Davidsen

Bjørn Are Davidsen er rådgiver i Skaperkraft. Han er utdannet sivilingeniør og arbeidet i mange år med innovasjon i Telenor. Davidsen har skrevet en rekke artikler, notater og bøker og …

Anbefalte artikler

Gode samfunn trenger noe det snakkes for lite om: Ressurser som best kan utvikles i sterke sivilsamfunn. Her kan mange gjøre mye, ikke minst kristne menigheter og forsamlinger. Simen Velle

Av Bjørn Are Davidsen
Publisert 11. mars 2024

Skaperkraft har laget samtaleguider til Bjørgvin bispedømmes miniserie om kristenretten. I serien «Hendelsen som forandret Norge» blir vi med «Farmen-presten» Thor Haavik på en reise i tid og rom om

Av Bjørn Are Davidsen
Publisert 8. februar 2024
Del innhold