Uten sannhet – intet demokrati

Hvor farlig er det at en president lefler med konspirasjonsteorier? Denne uka lærte vi noe om det.

De siste to døgnene har mange kommentert stormingen av den amerikanske Kongressen og tilhørende begivenheter ved å vise til at amerikanske velgere er i en «boble» der de bare får bekreftet sine egne oppfatninger. Jeg tror også vi av og til er i en norsk boble når vi forsøker å  kommentere det som skjer i USA, men jeg skal la det ligge her.

Uansett er det lærdommer som vi alle bør kunne trekke ut av dette. Det første er at selv om demokrati forutsetter ulike partier og uenighet, så forutsetter demokratiet også at vi greier å være enige om noen grunnleggende forhold. Det gjelder for eksempel valgordningen, at taperen skal respektere valget, og hvordan vi skal håndtere klager og uenighet om valgresultatet.

Det andre er at en forutsetning for å lykkes med det, er at vi søker sannhet. Dersom vi i vår iver etter å vinne og å tjene våre egne interesser kompromisser med sannheten, kan vi utfordre selve grunnlaget for demokratiet. Uten å anerkjenne noen grunnleggende fakta og sannhet er det ikke mulig å være enige om valgordning og valgresultat, be taperen respektere valget eller å respektere at domstoler eller klageinstanser avgjør uenigheter.

Alle de siste tapende amerikanske presidentkandidatene før Donald Trump, republikanere som demokrater, har vist generøsitet og demokratisk sinnelag når de har tapt valg, Da Al Gore i 2000 tapte valget mot George W. Bush, ble det stilt spørsmål ved valgresultatet og det måtte behandles av Høyesterett. Da avgjørelsen kom holdt Al Gore en kort tale på 7 minutter som jeg anbefaler å se i sin helhet:

«Over the library of one of our great law schools is inscribed the motto: «Not under man, but under God and Law.» Thats the ruling principle of american freedom, the source of our democratic liberties. I have tried to make it my guide throughout this contest. As it has guided Americas deliberations of all the complex issues of the past five weeks. Now the Supreme Court has spoken. Let there be no doubt. While I strongly disagree with the court´s decision, I accept it.»

Et eksempel til etterfølgelse. Ikke bare for de som er så privilgerte at de får lov å tape et presidentvalg. Det er noe å lære her for alle oss andre også.

God fredag!

Personbilde Øyvind Håbrekke

Øyvind Håbrekke

Øyvind Håbrekke var faglig leder i Skaperkraft fra 2017-2023. Håbrekke har lang politisk erfaring, blant annet som politisk rådgiver og statssekretær i Olje- og energidepartementet fra 2001–2004 og som statssekretær …

Anbefalte artikler

Daniel Joachim Kleiven ser mye positivt med AI, men ser også grunn til bekymring. Ikke av AI i seg selv, men menneskene som bruker det med onde hensikter.
Av Daniel Joachim H. Kleiven
Publisert 19. februar 2024
Digitalisering har erstattet lærebøker, papir og blyant. Men i dag øker skepsisen.
Av Joel Samuel Halldorf
Publisert 16. februar 2024
Del innhold