Skaperkraft lanserer Sannhet 2.0

Uten sannhet, intet demokrati. Skaperkraft lanserer et nytt prosjekt, om sannhet.

70 millioner amerikanere stemte på Donald Trump som USAs president de neste fire årene. 5 prosent av amerikanske velgere tror Trump egentlig vant det amerikanske presidentvalget 3. november. Men når spørsmålet presiseres til om Biden vant på rettferdig vis, svarer 52 pst. av republikanerne at de mener Trump var den rettmessige vinneren, mens 29 pst. mener Biden var rettmessig vinner.

Sannheten er i spill.

Uten sannhet, intet demokrati. Uten sannhet, ingen tillit. Uten sannhet, ingen vitenskap. Uten sannhet, ingen kjærlighet. Uten sannhet, ingen menneskerettigheter.

Derfor setter Skaperkraft nå fokus på sannhet. Gjennom artikler, notater og nettseminarer vil vi belyse ulike spørsmål om sannhet.

I dag publiserer vi notatet «Konspirasjonsteorier bygger ikke samfunn». Det gir deg kunnskap om og noen rystende eksempler på høyst aktuelle og levende konspirasjonsteorier. Forfatter er rådgiver i Skaperkraft Bjørn Are Davidsen, som har skrevet bøker og holdt en rekke foredrag om konspirasjonsteorier. 

Sannheten har til alle tider blitt utfordret, ved alt fra bevisst spredning av usannheter til konspirasjonsteorier, når mektige krefter har tjent på å skjule den. 

Ny teknologi gir oss bedre tilgang til informasjon og fakta enn noen gang tidligere. Samtidig spres både falske nyheter og konspirasjonsteorier raskere og mer effektivt enn før. I lomma har du et våpen, en smarttelefon.

Enkelte lands myndigheter, blant annet russiske, ser ut til å bruke falske nyheter for å destabilisere samfunn og forstyrre demokratiske valg. 

Når noen av oss også deler falske nyheter, uten å ta seg den korte tiden det tar å gjøre et nettsøk for å få bekreftelse, får slike aktive kampanjer enda større påvirkning. 

Og hva skal vi tro på når bilde og film kan manipuleres helt perfekt i det som kalles deepfake? Kan en konspirasjonsteori spredt på Youtube og Facebook starte en krig?

De store tenkerne har opp igjen historien også diskutert spørsmålet: Hva er egentlig sannhet?

Hva med kristen etikk og sannhet? Når det vises til kristen etikk, handler det ofte om det kristne menneskesynet, om ansvaret for å forvalte skaperverket, eller om nestekjærligheten. Alle tre er sentrale kristne etiske verdier.

Men hvorfor snakker vi ikke mer om sannhet som en sentral del av den kristne samfunnsetikken?

Jeg tror mange oss opplever at vi blir opplært til å daglig la oss utfordre av nestekjærligheten, mens vi tar sannheten for gitt.

Jesus sa: «Jeg er veien, sannheten og livet». Han sa til og med at «Sannheten skal gjøre dere fri.» (Johannes 14.6 og 8.32).

Jeg tar ikke munnen for full når jeg sier at Jesu ord om sannhet ikke har blitt mindre aktuelt i vår tid.

Sannhet er en forutsetning for at mennesker kan leve fredelig sammen. Nå kan løgner, alternative fakta og falske nyheter spre seg over hele kloden i løpet av sekunder. Hvordan møter vi det?

Bør Twitter merke meldinger fra Trump og andre om at de ikke er sanne? Er det teknologigantene vi skal stole på som de som skal rydde opp?

Uansett om Facebook og Twitter «sensurerer» innholdet eller ikke så har algoritmene deres enorm makt til å påvirke hva slags inntrykk du får av verden omkring deg. I Netflix-dokumentaren The social dilemma gir tidligere ansatte i teknologigantene et interessant men også skremmende innblikk i kampen om tilgang til hjernen og følelsene dine.

Vi har kalt prosjektet vårt Sannhet 2.0. Ikke fordi sanheten har endret seg. men fordi vår tid krever en ny oppmerksomhet om sannheten.

Prosjektet tar ikke mål av seg til å dekke alle spørsmålene ovenfor i sin fulle bredde, men vi skal reise noen viktige spørsmål. Skaperkraft vil alltid forsøke å få deg til å tenke kritisk. Denne gangen handler det om sannhet og i ukene fremover følger en serie artikler, notater og nettseminarer om dette temaet.

For vi skal stille mange spørsmål i denne serien. Men ikke bare spørsmål. Vi har ett budskap til deg: Ikke vent på at Facebook, Google og de andre gigantene finner en løsning som gir deg et sant og helhetlig bilde av virkeligheten og som stanser spredning av usannheter og feilinformasjon. Du må ta ansvaret selv.

God fornøyelse. Vi håper du leser og lytter til oss de neste ukene, med et åpent og kritisk sinn!

Øyvind Håbrekke, faglig leder

Personbilde Øyvind Håbrekke

Øyvind Håbrekke

Øyvind Håbrekke var faglig leder i Skaperkraft fra 2017-2023. Håbrekke har lang politisk erfaring, blant annet som politisk rådgiver og statssekretær i Olje- og energidepartementet fra 2001–2004 og som statssekretær …

Anbefalte artikler

Kristenretten tegnet ingen rett linje til demokratiet, men ga oss verdier og vaner som er blitt selvfølgelige, som former våre reflekser, sitter i blodet. Vi tror de er allmenne og
Av Bjørn Are Davidsen
Publisert 22. mai 2024
Daniel Joachim Kleiven ser mye positivt med AI, men ser også grunn til bekymring. Ikke av AI i seg selv, men menneskene som bruker det med onde hensikter.
Av Daniel Joachim H. Kleiven
Publisert 19. februar 2024
Del innhold