Samling 3: Reformasjon og … samfunn?

Dette stoffet kan brukes på flere måter

  1. Den som skal holde presentasjonen leser gjennom og har samlingens tekst som et bakteppe.
  2. Alle leser på forhånd, slik at presentasjonen oppsummerer hovedpunktene man allerede har lest.
  3. Du kan bruke spørsmålene i powerpointen der de dukker opp underveis, eller vente til slutt og ta spørsmålene fra tekstdokumentet. Det er også mulig å velge en blanding av disse.

Du finner stoffet på disse lenkene:

Podcast samling 3 til 6: Fra reformasjonen til moderne tid (med Nils Ivar Agøy).

Har du spørsmål, forslag til forbedringer eller andre tilbakemeldinger på samlingene? Kontakt Bjørn Are Davidsen på bjorn-are@skaperkraft.n

Hovedsiden for samtaleopplegget finner du her.

————————————————————————————————————————

Samtaleopplegget er utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

Ansvarlig: Bjørn Are Davidsen, rådgiver i tankesmien Skaperkraft

Personbilde av Bjørn Are Davidsen

Bjørn Are Davidsen

Bjørn Are Davidsen er rådgiver i Skaperkraft. Han er utdannet sivilingeniør og arbeidet i mange år med innovasjon i Telenor. Davidsen har skrevet en rekke artikler, notater og bøker og …

Anbefalte artikler

Daniel Joachim Kleiven ser mye positivt med AI, men ser også grunn til bekymring. Ikke av AI i seg selv, men menneskene som bruker det med onde hensikter.
Av Daniel Joachim H. Kleiven
Publisert 19. februar 2024
Digitalisering har erstattet lærebøker, papir og blyant. Men i dag øker skepsisen.
Av Joel Samuel Halldorf
Publisert 16. februar 2024
Del innhold