Tenk større!

Sentralt i vår kristne tjeneste står det å delta i samfunnet og gjøre verden til et bedre sted.
17. Februar 2023
Photo credit: Karianne Håbrekke

«Hvis vi er nøytrale i møte med urettferdighet, er vi på en måte på lag med de som undertrykker.» Det sa Denis Mukwege da han gjestet Norge og Pinsebevegelsens Led-konferanse for kort tid siden (Vårt Land 17.1). Legen er blitt berømt for sitt arbeid med å behandle voldtatte kvinner og fikk Nobels fredspris i 2018.

Mukwege minner oss om at vi bør tenke større om den kristne tjenesten.

I Bibelens første kapittel gir Gud menneskene i oppgave å råde over alle dyr, og han gir oss planter som setter frø så vi har å spise. «Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt!»

Samfunnsbyggere

Dette forvalteroppdraget forteller oss at vi alle er samfunnsbyggere, og at sentralt i tjenesten står det å delta i samfunnet og bidra til at verden fungerer og blir et bedre sted å være for andre.

Cathinka Guldberg så et behov og etablerte sykepleierutdanningen i Norge i 1868.

De fleste av velferdstjenestene våre ble etablert av kristne ildsjeler og kirkelige organisasjoner.

Mange av disse diakonale institusjonene har vokst seg store. Lovisenberg som Guldberg etablerte, Diakonhjemmet, Modum Bad og evangeliesentrene er bare noen eksempler.

Fagdag på Led

I Skaperkraft lanserte vi nylig boken «Nestekjærlighet på anbud» om hvordan disse institusjonene kan ta vare på og utvikle sin diakonale og kristne identitet i et mer sekulært samfunn.

På Led-konferansen ble det også arrangert en fagdag om diakoni og samfunnsansvar.

Her fikk vi se eksempler på at menigheter over hele landet i stadig større grad vender seg utover for å møte sosiale og åndelige behov i lokalsamfunnet.

Ikke alle kan vinne fredsprisen. Men vi kan la oss inspirere til å se større på Guds oppdrag til oss. Det som ellers kan virke som små liv og små gjerninger, kan da bli del av noe stort.

 

Øyvind Håbrekke er faglig leder i Skaperkraft

 

 

 

Ansvaret for publisert innhold

Skaperkraft er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller bidragsytere.

Del


Powered by Cornerstone