Kirke i tusen år

Kirke i 1000 år – Samtaleopplegg om kirkens historie i Norge

Velkommen til gode samtaler om kirken i Norge i tusen år! Hva bør vi lære av fortiden, på godt og vondt? Hva kan vi takke for? Hva var feil og mangler? Hva bør vi ta med oss inn i fremtiden?

Du finner tekster og powerpoint for seks temaer her:

Samling 1: Kristningen – kontinuitet eller brudd? Hvordan foregikk kristningen? Hva skjedde med vikingene?

Samling 2: Kirken i middelalderen – mer enn makt? Menneskeverd, rettstenkning, lærdom og teknologi.

Samling 3: Reformasjon og … samfunn? Reformasjonens betydning – fra diktatur til demokrati?

Samling 4: Reformasjon og … opplysning? Kirkens rolle som formidler av opplysning, fra skole til potetprester.

Samling 5: I møte med det moderne – mer enn avmakt? Evolusjon, arbeiderbevegelse, nye media og teknologier.

Samling 6: Hva når kirken svikter? Fra slaver til stemmerett

Det er også laget to podcaster som du finner her. Disse er

  • Podcast til samling 1-2Link
  • Podcast til samling 3-6Link

Bakgrunn

Du skal ikke ha vært lenge i utlandet for å vite at du er et annet sted. Også fortiden er et annet land. Tanker og holdninger var andre, enten da dine foreldre var barn – eller for hele tusen år siden.

Hvordan var det å være en viking? Å leve i middelalderen? På 1500-tallet? Hva med opplysningstiden? Da dine oldeforeldre levde? Hva er det å være kristen i dag – og i fremtiden? 

Historie kan fortelles på mange måter og du kan gjøre det på din. Tekstene og powerpointene i dette opplegget er ikke noen fasit, men hjelp til å forberede presentasjoner som kan innlede til samtaler som du også finner på denne ressurssiden, og forslag til svar på spørsmål under samtalen, enten den skjer som del av trosopplæring i Den norske kirke eller i andre sammenhenger. Her er to forslag til hvordan tekstene kan brukes: 

  1. Den som skal holde presentasjonen leser gjennom og har samlingens tekst som et bakteppe.
  2. Alle leser på forhånd, slik at presentasjonen oppsummerer hovedpunktene man allerede har lest.

Også det jeg kan se som helt selvfølgelig har en historie, selv idealer og helter jeg ser meg i lys av, kanskje uten å tenke meg så mye om. 

Nettopp derfor er det så viktig å ta et steg til siden. I dette opplegget har vi dermed lagt vekt på noe mer av det som kan være ukjent og uvant for mange, noen ganger satt på spissen. Målet er ikke å presentere en fasit, men å reflektere over den mangfoldige historien til kirken i Norge. 

Kanskje kan et møte med historien vise at kristne har mer å være stolte av enn du tror? Noen ganger kanskje mer å beklage? Og, enda viktigere: Hjelpe til å tenke over hvordan vi møter hverandre i dag. 

Ingen kommer til slike spørsmål uten et bakteppe. Noen kan ha et overdrevent positivt syn på kirken og kristne i historien, andre et overdrevent negativt. Uansett håper vi å vekke enga­sje­ment ved også å løfte frem kanskje litt overraskende sider – og ta noen steg til siden. 

Samtaleopplegget kan fordeles over seks kvelder, eller man kan velge ut bare noen av dem. Det er også laget to podcaster som man kan høre på før eller etter samtalene.

De fleste temakveldene har følgende ressurser – pluss en tekst på 15-20 sider.

  • Powerpoint for å presentere stoffet
  • «Visste du at?» – Funfacts (eller kanskje ikke alltid like morsomme) 
  • En kviss om hver del. Målet er ikke å lage eksamen, men igjen å stimulere til engasjement.
  • Tips til å utnytte lokalhistorie og annet som kan gjøre stoffet enda mer aktuelt. 
  • Tips til dramatiseringer av stoffet for å leve seg bedre inn i det (gjelder kun noen av temaene). 

Hver del er egnet for samlinger på 1-2 timer, som del av trosopplæringen – også for voksne, enten det er på en temakveld, i bibelstudiegrupper eller en menighetsweekend.Kirke i 1000 år - Samtaleopplegg om kirkens historie i Norge

Har du spørsmål, forslag til forbedringer eller andre tilbakemeldinger på samlingene? Kontakt Bjørn Are Davidsen på bjorn.are@skaperkraft.no

——————————————————————————————————————-

Samtaleopplegget er utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

Ansvarlig: Bjørn Are Davidsen, rådgiver i tankesmien Skaperkraft

Personbilde av Bjørn Are Davidsen

Bjørn Are Davidsen

Bjørn Are Davidsen er rådgiver i Skaperkraft. Han er utdannet sivilingeniør og arbeidet i mange år med innovasjon i Telenor. Davidsen har skrevet en rekke artikler, notater og bøker og …

Anbefalte artikler

Kristenretten tegnet ingen rett linje til demokratiet, men ga oss verdier og vaner som er blitt selvfølgelige, som former våre reflekser, sitter i blodet. Vi tror de er allmenne og
Av Bjørn Are Davidsen
Publisert 22. mai 2024
Daniel Joachim Kleiven ser mye positivt med AI, men ser også grunn til bekymring. Ikke av AI i seg selv, men menneskene som bruker det med onde hensikter.
Av Daniel Joachim H. Kleiven
Publisert 19. februar 2024
Del innhold