Hvor lenge skal problemet vokse før man tar tak?

I 2019 varslet Bent Høie at sykepleiermangelen er hastesak nummer 1. Tre år senere er mangelen enda større. Hastet det før, haster det ikke mindre nå.

Eldrebølgen vokser i takt med sykepleiermangelen. Nyere rapport fra Tidsskriftet Sykepleien sier at verden vil i løpet av de neste 10 årene trenge 13 millioner sykepleiere. Mangelen gjør at norsk lov brytes regelmessig, alt i fra feriedager til arbeidsmiljø og smittevern.

Som en løsning har Arbeiderpartiet varslet om 500 nye studieplasser fra høsten 2022, i tillegg til flere studieplasser innen videreutdanning. Samtidig sliter flere utdanningssteder med praksisplasser for dagens studenter. Tall fra Samordna opptak viser at 139 studieplasser står tomme.

I løpet av studieløpet har sykepleierstudenter fem praksisperioder på 8-10 uker hver. Med flere studenter vil det kreve flere praksisplasser og kompetente praksisveiledere. På praksisstedet møter studenter manglende kompetanse, veiledning og oppfølging. For at det da skal være nyttig å utdanne flere, er helsetjenesten nødt til å stille med tilsvarende antall og relevante praksisstudieplasser, samt kompetente praksisveiledere. God kvalitet på praksisperiodene gjør at studentene vil få et mer positivt syn på yrket.

For å fikse sykepleiermangelen må det tas flere grep samtidig. Vi må rekruttere samtidig som vi beholder. Arbeiderpartiet mener heltid er det viktigste tiltaket. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå slutter en av fem innen ti år etter studiet, hvor den viktigste grunnen var dårlig bemanning (69 prosent). Andre grunner til oppsigelse er misnøye med lønnsnivået (64 prosent), og fysisk og psykisk belastning (59 og 57 prosent). Arbeidet har endret karakter, og har blir for slitsomt. Sykepleiere må utøve andre oppgaver de ikke er utdannet til, som å drive teknisk vedlikehold. For at flere folk skal fullføre utdanningen og bli i yrket, må belastningen ned. Heltid i seg selv vil derfor ikke få ned disse belastningene. Det trengs gode turnuser, solid ledelse, og en lønn som gjenspeiler det livsviktige arbeidet som utføres.

Ferdighetstrening og simulering bør få en større plass som en integrert del av praksisstudiene. Dette er ikke direkte en erstatning for praksis, men kan brukes for å forberede elevene på og under den begrensede praksiskapasiteten.

Tar vi ikke tak nå, ender vi opp med en kald, hektisk og tom helsesektor som ikke har tid til å vise omsorgen pasienter trenger.

Anbefalte artikler

Daniel Joachim Kleiven ser mye positivt med AI, men ser også grunn til bekymring. Ikke av AI i seg selv, men menneskene som bruker det med onde hensikter.
Av Daniel Joachim H. Kleiven
Publisert 19. februar 2024
Digitalisering har erstattet lærebøker, papir og blyant. Men i dag øker skepsisen.
Av Joel Samuel Halldorf
Publisert 16. februar 2024
Del innhold