Demokrati fordi vi er uenige

Sayna Etminan slår inn åpne dører og slåss mot stråmenn når hun 13.6. ønsker et skille mellom «religion» og «politikk».

Det er meningsløst å hevde at KrF bryter ned vårt egalitære samfunn og svekker det som gjør mangfoldighet, frihet og solidaritet mulig.

Selv om jeg ikke stemmer KrF tenker jeg motsatt: Å ha et mangfold av partier fremmer slike verdier. Det svekker samfunn og frihet å presse lovlige partier ut av politikken.

Det er lett å tenke at «re­li­gion» og «po­li­tikk» må skilles, men det er vanskelig å praktisere et slikt prinsipp. Po­li­ti­ke­re har ulike livssyn og religiøse bakgrunner. Mange partier bygger på en ideologi. Flere enn KrF henviser til kristendom i vedtekter eller verdidokumenter. Vi lurer oss selv om vi tror dette bare er forsøk på å sukre politikken og kan legges igjen når politikere går på jobb, eller tror at en som ikke fremhever noe livssyn dermed er nøytral.

Ateister kan være like påvirket av sine tanker om virkeligheten som hinduister. Det er ikke mer nøytralt å hente inspirasjon fra filosofen Kant enn fra Kristus. I et demokrati søker vi å argumentere og for­stå hver­and­re på tvers av ideologi og inspirasjoner. Politikere har ulike motiver til å bekjempe global oppvarming, men ingen får aksept på Stor­tin­get av å vise til Bibelen eller Marx.

Et sant demokrati er opptatt av å lytte både til mindretall og flertall, ta allmenne hensyn og forstå særinteresser, enten det gjelder industriarbeidere eller bønder, jøder eller muslimer.

I likhet med de fleste kristne tradisjoner støtter ikke KrF teokrati. Når Etminan argumenterer for å skille religion og politikk, er det en tanke som kan føres tilbake til Jesus som skilte mellom det som tilhører Gud og det som tilhører keiseren. På samme måte er det linjer i historien fra kristen tro til verdier som likeverd. Det betyr ikke at vi nødvendigvis trenger KrF for å ta vare på slike verdier, men det er meningsløst å bruke slike verdier til å avvise KrF.

I motsetning til hva Etman hevder er ikke KrF en «religiøs bevegelse» og dermed angivelig uten «legitim plass i et moderne norsk partilandskap». I motsetning til religiøse bevegelser har ikke KrF noe bekjennelseskrav. Som andre partier har det en verdi­for­ank­ring, men det er mange år siden tillitsvalgte var forpliktet på en kristen tro.

Det hadde uansett ikke vært et demokratisk problem om enkelte partier hadde hatt et slik krav, eller det kommer et parti for hinduister eller humanetikere. Det hadde vært et større demokratisk problem om de ikke kunne ha en legitim plass i et moderne norsk partilandskap.

Personbilde av Bjørn Are Davidsen

Bjørn Are Davidsen

Bjørn Are Davidsen er rådgiver i Skaperkraft. Han er utdannet sivilingeniør og arbeidet i mange år med innovasjon i Telenor. Davidsen har skrevet en rekke artikler, notater og bøker og …

Anbefalte artikler

Kristenretten tegnet ingen rett linje til demokratiet, men ga oss verdier og vaner som er blitt selvfølgelige, som former våre reflekser, sitter i blodet. Vi tror de er allmenne og
Av Bjørn Are Davidsen
Publisert 22. mai 2024
Daniel Joachim Kleiven ser mye positivt med AI, men ser også grunn til bekymring. Ikke av AI i seg selv, men menneskene som bruker det med onde hensikter.
Av Daniel Joachim H. Kleiven
Publisert 19. februar 2024
Del innhold