Hermund Haaland

Hermund Haaland er utviklingsleder i Skaperkraft og leder for Senter for tro og arbeid. Han ledet tankesmien Skaperkraft i oppbyggingsfasen fra 2010 til sommeren 2015. Han er gründer av blant annet nettportalen hybel.no  samt innovasjonskonferansen ”Grow” i Bergensregionen. Han satt i KrFs bystyregruppe i Bergen fra 2003-2007. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg en Bachelorgrad i kultur og samfunn med fokus på midtøsten fra Universitetet i Bergen.

Twitter:  @hermundhaaland
E-post: hermund[at]skaperkraft.no
Telefon: 920 39 201

Skaperkraft 10 år – en milepæl er nådd

Vi har oppnådd mye, men ser større muligheter! I dag er Skaperkraft 10 år. Hermund har vært byggmester. Her tar han frem noen høydepunkter og peker på mulighetene.

Posted on 2021-04-28

En hilsen fra Hermund

Posted on 2021-03-24

Forskningen kan ikke betale regningen for krisepakkene

Etter et krevende og kostbart år, kommer snart regningen for krisepakker og manglende aktivitet.

Haaland, Hermund - Posted on 2021-02-05

Populister som bygger murer, undergraver kristne verdier

Selv om de hevder å forsvare kristendommen i Europa.

Posted on 2019-11-11

Bystyret, politikken og Vårherre

Fremveksten av kristne småpartier og populistiske partier som løfter «kristenfanen» høyt gjør det nødvendig med ny debatt om forholdet mellom kristen tro og politikk.

Posted on 2019-09-25

Hva kan oljemette Norge lære av Israel?

Vi i Norge må fremover raskt omstille oss fra dyp oljeavhengighet. Da har vi trolig mye å lære av Israel, som på få år har klatret til topps blant verdens mest nyskapende land.

Posted on 2019-05-27

Samfunnsbygger

Hva har tro med jobb og samfunnsbygging å gjøre?

Posted on 2019-02-15

Hva gjør kirker og menigheter med frafallet blant unge kristne?

Å separere troen fra arbeid og karriere gjør at mange unge troende opplever kristenlivet irrelevant, mener Katherine Leary Alsdorf, leder for Redeemer Church sitt Center for faith and work i New York.

Posted on 2019-01-28

Styrt av roboter

Skal vi fremover unngå å bli styrt av robotene, blir det desto viktigere at Vårt Land også peker på hvordan denne nære fremtiden best kan utformes.

Posted on 2018-05-30

Hva kan vi lære av Israel?

Oljemette Norge trenger flere jobbskapere i verdensklasse. Hva kan vi lære av 70-åringen Israel?

Posted on 2018-05-25

Påskebudskap: Dette kan gründere lære av skaleringskongen Jesus

Enhver gründers drøm er å se sin idé fly langt, lengre og lengst. I så måte er det mer å hente enn død og oppstandelse i påskens budskap. Ingen har skalert mer effektivt enn Jesus fra Nasaret.

Posted on 2018-03-30

Fremtidsmakten

Som kristne har vi tradisjon for å ønske å påvirke landets fremtid. Den defineres i økende grad av gründere.

Posted on 2017-11-29

Startup Israel

Featuring the entrepreneurs: Jon Medved, Our Crowd, Rob Anders, NiiO, Michael Granoff, Maniv Mobility, Elad Benjamin, Zebra Medical Vision and Sivan Ya’ari, Innovation Africa

Posted on 2017-10-05

Julens budskap og Kinas vekst

Det er ikke bare Kinas økonomi som er i utvikling, men også landets kultur. Troen på barnet i krybben – Jesus – har stor innvirkning.

Posted on 2016-12-23

Gründerskap som balanserer en feminin kirkekultur

Skal vi sikre menns engasjement i kirkelig aktivitet fremover, må mer til enn helgeturer i skauen og jaktlag i menigheten. Et helhjertet og nytt haugiansk gründerskap kan være løsningen.

Posted on 2016-12-16

Tre gründertiltak Norge bør kopiere

Skal Norge lykkes med omstilling fra vår oljeavhengighet, bør vi gjøre det lett for utlendinger å starte selskaper, gi skattefradrag ved investeringer i gründerbedrifter og lage en svært tydelig visjon for gründerskap som et alternativ til jobb i det offentlige.

Posted on 2016-10-28

Statsbudsjettet er elendig på omstilling

Regjeringen gjør ikke nok for å styrke omstillingsevnen og få ned arbeidsledigheten. Løsningen er å innføre skattefradrag for investeringer i gründerbedrifter.

Posted on 2016-10-07

Kan Kristiansand kommersialisere?

I Kristiansand går fremveksten av et økosystem for gründerskap imponerende raskt. 1000-kroners spørsmålet er om bedriftene som dyrkes frem klarer å vokse.

Posted on 2016-09-15

Industrialisering i revers

Robotenes inntog endrer hvordan ting produseres, mens fallende oljepriser og det grønne skriftet presser norsk økonomi til krevende omstilling. I fremtiden må vi lære å kommersialisere våre produkter innen alle sektorer.

Posted on 2016-09-05

EUs problem er mangelen på suksess

EU må finne svar som tjener alle medlemslandene.

Posted on 2016-05-06

Europas kriser - vår respons

Europas kriser krever et svar av oss alle. Vi kan la livet gå sin hektiske gang, eller vi kan la utfordringene som nå veller over oss føre til ny handling.

Posted on 2015-10-26

How young European entrepreneurs are re-starting Europe

GRATIS E-BOK! Endelig er London-kapittelet ferdig og du kan nå laste ned den engelske versjonen.

Posted on 2015-10-09

Universitetene må påtvinges gründerskap

Mens arbeidsledigheten stiger drastisk, øker regjeringen kun gründerstøtten med 100 millioner. Skal Norge evne å skape nye vekstselskaper, må universitetene tvinges til økt gründerfokus.

Posted on 2015-09-01

Personvernskrasj, sponset av Google

Med teknologiske fremskritt kan Google både løse våre hverdagsproblemer og samtidig kjøre over personvernet. Det kan ødelegge for innovasjon i Norge.

Posted on 2015-07-13

Tillit skapes i fellesskap

Tillit kan ikke måles i graden av likhet og ulikhet alene, slik Kristin Clemet og Marte Gerhardsen synes å anta. Tillit handler primært om kvaliteten i våre mellommenneskelige relasjoner.

Posted on 2015-07-03

Staten neppe sterkest - alene

En sterk stat er alene hverken garantist for kapitalregulering eller innovasjon. Større behov er det for en etisk renessanse i økonomifaget og mer målrettet bruk av skattepenger.

Posted on 2015-02-16

Universitetene må bli vekstfabrikker

Skal norsk økonomi bli mindre avhengig av olje, må universitetene bli bedre på å koble forskere, studenter og næringsliv. Det virker ikke som regjeringen tar dette innover seg.

Posted on 2015-02-05

Konkurransekraft

Bokserie som undersøker hvordan Norge og Europa kan få ny økonomisk vekst, og bekjempe arbeidsledighet.

Posted on 2015-01-30

Ineffektiv julebistand

I stedet for å bruke effektiv næringslivslogikk i møte med fattige barns lidelser, lar vi ofte hjertet styre våre almisser i retning barnehjem og fattighus.

Posted on 2015-01-13

Lavere skatt bekjemper ulikhet

Svart arbeid og unge Navere er symptomer på samme sykdom. At unge mennesker ikke kommer inn i arbeidsmarkedet.

Posted on 2014-11-29

Den nye haugianismen

Det er behov for nye haugianske gründere som bruker sine talenter til å tjene og forvalte mye penger. Samtidig kan vi som kristne i den store, rike middelklassen med fordel gå i oss selv og se på egne prioriteringer og forbruk.

Posted on 2014-10-29

Ensidig Israel-støtte vil avta

Unge kristne er langt mindre opptatt av konflikten i Midtøsten enn sine foreldre. Det vil kunne dempe de harde konfliktlinjene. Vil neste generasjon muslimer bidra med det samme?

Posted on 2014-09-10

Løsningen er borgerlig vigsel

Nok en gang skal KrFU, KrFs ungdomsorganisasjon, diskutere den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Vi mener tiden er overmoden for å avlyse hele debatten og heller gå for borgerlig vigsel.

Posted on 2014-09-08

Livsrelevant tro skaper disipler som varer

Manglende disippelgjøring. Manglende livsveiledning. Manglende kobling mellom tro, karriere og livsvei. Hovedgrunnene til at unge voksne forsvinner ut av det kristne fellesskapet haster det å gjøre noe med.

Posted on 2014-07-08

Mens vi graver vår egen grav

I stedet for å selge unna sjømannskirker eller andre bedehus for å redde underskudd, burde vi fremover samarbeide på tvers av organisasjoner for å forvalte kapitalen for fremtidige generasjoner.

Posted on 2014-06-03

Opprøret mot Christiania

Siden 1814 har ansvar, leseferdigheter og gründerskap lagt grunnlaget for motkulturens suksess. Det var et opprør mot eliten som sprang ut av frikirkene. I dag bidrar det til at Norge er rikt og tolerant.

Posted on 2014-05-14

Svart arbeid med moralske motiver

For å kunne redusere svart arbeid i Norge må mottiltak i større grad baseres på kunnskap om aktørenes moralske motiver. Det vil i praksis si bruk av gulrot i stedet for pisk.

Posted on 2014-05-12

Venstresidens etiske berøringsangst

Skal Geir Lippestad og Marte Gerhardsen tenke nytt gjennom tankesmien Agenda, bør de utfordre venstresiden på tanken om de enkle svar i etisk vanskelige spørsmål.

Posted on 2014-04-24

Mer pietisme, takk

Ettervirkningene av finanskrisen har vist at vi trenger mer pietisme, ikke mindre. Her bommer Kalle Moene grovt i DN 1.2.2014.

Posted on 2014-02-24

Trangere i sentrum

Mens Arbeiderpartiet og Høyre trekker mot sentrum, drar de tre sentrumspartiene paradoksalt nok mer enn noen gang i hver sin retning. Spriket vil fortsette, om noe felles ikke snart samler.

Posted on 2013-12-16

KRLE-faget strider ikke mot menneskerettigheter

Den nye regjeringen har foreslått noen presiseringer i undervisningsopplegget for RLE-faget i skolen. Disse kommer på ingen måte i strid med menneskerettighetene.

Posted on 2013-10-14

Hjerteløs regjeringssatsning

Hadde KrF og Venstre også vært en del av regjeringen, ville vi sett et klart tydeligere fokus på de fattigste og på miljøet.

Posted on 2013-10-09

Kunnskapsløst, NRK!

Ved å velge Kjell-Elvis som representant for kristne i salen under torsdagens debatt, bidrar NRK til å øke fordommene mot kristen tro.

Posted on 2013-10-08

FrPs regjeringsoppvarming

Hareides valg om å stå utenfor regjering kan ha vært påvirket av frykten for å støte gamle KrF-veteraner fra partiets glanstid. Kanskje pipen får en annen lyd hvis FrP viser seg mer ansvarlig i regjering enn først antatt?

Posted on 2013-10-02

Let frem talenter

Vi bør bruke mer ressurser på å finne talenter innen trosformidling og gjøre dem enda dyktigere til å snakke om Gud i det offentlige rom.

Posted on 2013-08-17

Sosialisme og kapitalisme

Den liberalistiske kapitalismen og den sosialistiske fordelingsmodellen trekker hver sin vei når kristne skal velge parti. Er ett økonomisk system mer i tråd med Bibelens prinsipper enn andre?

Posted on 2013-08-06

Ytringsfrihet og ekstrem definisjonsmakt

Kritikken av Fritt Ords tildeling av støtte til Fjordmans bokutgivelse i juni og denne ukens pågripelse av drapsdømte Varg Vikernes i Frankrike utfordrer oss til prinsipiell debatt rundt ytringsfriheten.

Posted on 2013-08-06

Generasjonskampen i kristen-Norge

I stedet for å bruke krefter på å bevare det bestående, trengs eldre kristne som evner å aktivt støtte og samtidig veilede yngre ledere med egen visdom og erfaring.

Posted on 2013-07-15

Den nye haugianismen

Lenge har vi i kristen-Norge administrert arven etter Hauge. Nå er det tid for også å skape nytt.

Posted on 2013-04-15

Forfeilet toleransebegrep

Statssekretær Robin Kåss og Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) argumenterer i VG 22.11 for en toleranse som kun imøteser pasientens behov. Det er unødvendig når man med enkle grep også kan dekke fastlegens.

Posted on 2013-04-15

Tenker kristne på mer enn sex?

Torsdag i forrige uke anklaget Aftenpostens debattredaktør Erik Tornes kristne for ensporet å være opptatt av sex i samfunnsdebatten. Har han rett?

Posted on 2013-04-15

Tid for å stå sammen

Etter 22/7 må vi hegne om de verdiene vi er stolte av; frihet, demokrati og åpenhet. Vi har bare en ting å gjøre: Å bygge fellesskapet enda sterkere.

Posted on 2013-04-15

Kamp for åpen dialog

Terroraksjonen til Anders Behring Breivik var et resultat av et ekstremt pessimistisk syn på samfunnsutviklingen generelt og på innvandring og muslimer spesielt. Forebygging krever forpliktende fellesskap og at vi unngår svartmaling av vårt flerkulturelle samfunn.

Posted on 2013-04-15

Når ”Vi-følelsen” forvitrer

Noen uker etter Utøya-massakren og bombingen av regjeringsbygget er støvet i ferd med å legge seg. Mange har gledet seg over mye samhold. Men vil vi klare å mobilisere mot de underliggende samfunnsutfordringene som peker i en annen retning?

Posted on 2013-04-15

Frykten for det vanskelige

Etter terrorangrepet ville mange ikke bruke navnet til Anders Behring Breivik. Er det mer et uttrykk for at nordmenn skyver det vanskelige under teppet enn relle forsøk på å tie budskapet hans i hjel?

Posted on 2013-04-15

FrP og oss

I dette valget har FrP fått svi for sine verbale synder. Men er partiet blitt hoggestabbe og syndebukk i mangel på selverkjennelse hos alle oss andre?

Posted on 2013-04-15

Tendensiøst om abort

Søndagens innsiktsspalte beskriver et øyeblikksbilde av abortdebatten i USA og Storbritannia. I stedet for å belyse et etisk vanskelig tema basert på ulike rasjonelle argumenter, fremstår ett syn som det eneste akseptable. Det er tilfeldigvis det synet som er politisk korrekt i Norge for øyeblikket.

Posted on 2013-04-15

Dyd å si nei – til forskning?

Stoltenberg vil gjøre det til en dyd å si nei og lover at det kommende statsbudsjettet blir stramt. Det bør ikke gjelde for det som teller i lengden; forskning og utvikling.

Posted on 2013-04-15

Trenger vi en kristen tankesmie?

Ja, fordi det handler om å være med å sette dagsorden og ikke bli utydelige, mener 70 stiftere med ulik yrkesbakgrunn og kirketilhørighet. Vi trenger alle med på laget og inviterer derfor bredt til partnerskap.

Posted on 2013-04-15

Bistand med bismak

I stedet for å hylle Etiopias statsminister Meles Zenavi, slik Stoltenberg og Støre gjorde i Oslo denne måneden, burde de kjempe menneskerettighetenes sak og sette reelle krav bak bistandspenger i hundremillionersklassen.

Posted on 2013-04-15

Ammetåke fra Storvik

Onsdag forrige uke predikerte Dagsavisens sjefredaktør, Kaia Storvik, tåteflaskens fortreffelighet. Hun gikk glatt forbi både spedbarns tilknytningsbehov og positive ernæringsmessige effekter av amming.

Posted on 2013-04-15

Intoleranse i toleranseland

Når Regjeringen fratar fastleger reservasjonsrett i etisk vanskelige spørsmål som blant annet abort, undergraver den sin egen kamp for toleranse.

Posted on 2013-04-15

"Det kristne høyre" har satt troende tilbake i samfunnsdebatten

I stedet for å kjempe for alles rettigheter, har vi som evangelisk kristne en tendens til å bare kjempe for vår egne kjernesaker, var Os Guiness` budskap under Skaperkrafts partnermøte i Oslo 8. november.

Posted on 2013-04-15

Da Lippestad sporet av

Jo Nesbø skildrer ufyselige drap. Er han ansvarlig hvis noen kopierer bøkene?

Posted on 2013-04-15

Bistand etter Durban

Innsatsen i norsk bistand fremover bør rettes mot noe Norge kan og som også vil gi god effekt: Trygg og ren energi i utviklingsland.

Posted on 2013-04-15

Nøysomhetens ideal

Vi lever i et forbruks- og overflodssamfunn og samtidig er Europa i ferd med å synke i sin egen gjeld. Er det på tide å pusse støv av nøysomhetens ideal?

Posted on 2013-04-15

Konfliktskye nordmenn

Ja, vi er sinte. Men vi er også konfliktskye. Det er den norske samfunnsdebattens hovedutfordring.

Posted on 2013-04-15

Kristen fremmedfrykt

Problemet med kristne som frykter innvandrere er ofte at de ikke kjenner en eneste en.

Posted on 2013-04-15

Når unge menn helst spiller playstation

Mens unge menn i Hans Nielsen Hauges følge startet bedrifter eller satt på Stortinget, spiller mange unge kristne menn i dag mye playstation. Det blir lite innflytelse av slikt.

Posted on 2013-04-15

Toleranse og respekt

Eirin Eikefjord langer løs på abortmotstandere. Det er hennes fulle rett, men hun treffer ikke sakens kjerne om reservasjonsrett for fastleger.

Posted on 2013-04-15

Næringsliv og røtter

I stedet for å avskrive kristentro som avleggs, kunne DNs lederskribent 13.4 med fordel gravd litt dypere og sett på røttene for vår norske verdiskapingskultur.

Posted on 2013-04-15

Haugianisme og kirkeplanting

Skal nye menigheter plantes, må flere unge norske kristne på nytt få tak i det haugianske gründerskap. Flere må lære å skape både økonomiske, samfunnsmessige og åndelige verdier.

Posted on 2013-04-15

Næringslivets religionsangst

Norsk Hydro sponser gjerne religiøs aktivitet i Brasil på egen fabrikk men har berøringsangst i Norge. Slikt er neppe det beste grunnlag for god sponsorskikk.

Posted on 2013-04-15

Minneord: p. Arnfinn Haram

Pater Arnfinn Harams bortgang søndag 10. juni er et stort tap, ikke bare for den Katolske kirke og tankesmien, men for det norske samfunn og hele Guds kirke.

Posted on 2013-04-15

Grådighetskultur

Når ikke næringsministeren klarer å tøyle kreftene er vel trenden umulig å endre?

Posted on 2013-04-15

Behov for modig lederskap

Kirke-Norge må våge en uhildet gjennomgang av hvordan vi bruker ressursene og hvordan slagkraften er for å nå våre mål.

Posted on 2013-04-15

Giskes oljetåke

Mens regjeringen under Næringsdepartementets innovasjonskonferanse i Oslo tirsdag forrige uke slo seg selv på brystet for god innovasjonssatsning, viste professorene Victor Norman (NHH) og Jan Fagerberg (UiO) langt mer klarsyn.

Posted on 2013-04-15

Verden i forandring

Som det amerikanske valget nettopp har vist, må vi for alvor ta inn over oss tempoet i avkristningen av vesten. Det bør gjøre noe med hvordan vi som kristne forstår virkeligheten vi lever og driver virksomhet i.

Posted on 2013-04-15

Mer synd på bålet

Når det brannslukkes etter tiår med synding mot enkle økonomiske lover, er det neppe mer stat som er løsningen. Viktigere er det med en etisk renessanse.

Posted on 2013-04-15

Religion vil bli viktigere for folk

Vi tror at religion kommer til å spille en større rolle i fremtiden enn det den har gjort siden andre verdenskrig.

Posted on 2013-04-15

Mulighetenes år

Med terroranstøt i Algerie og sprengkulde som bakgrunnsbilde virker kanskje hverdagen hos oss i nord tross alt rimelig trygg. Slik er det ikke for millioner av europeere.

Posted on 2013-04-15

Å tilbe medmennesker

Alle mennesker har et behov for å tilbe noe. Religion er bolverket mot at dyrkelse ikke blir selvforherligelse og egoisme.

Posted on 2013-04-15

Tid for europeisk føderalisme

– Grådigheten etter større vekst kan tvinge Europa i kne. Europa må bli mer føderalistisk, sier den tsjekkiske professoren Tomas Sedlacek.

Posted on 2013-04-15

Guds comeback i business

Et hovedpremiss i boken ”Gud er tilbake!” er at vi som samfunn, næringslivet inkludert, er tjent med økt religionsforståelse.

Posted on 2013-04-15

Meningsløse nordmenn

Vi nordmenn er ikke særlig gode til å snakke om det vanskelige, eller til å hevde kontroversielle meninger. Det viser blant annet reaksjonene på Erik Solheims nye bok ”Politikk er å ville”.

Posted on 2013-04-15

NHHs manglende innovasjonsfokus

Norge er en sinke innen innovasjon og det blir færre vellykkede gründere. Det er på tide at Norges Handelshøyskole slutter å neglisjere utvikling av nye vekstbedrifter.

Posted on 2013-04-15

Ta ansvar

Når H&M legger ansvaret for minstelønn til politikere i land hvor klesgigantens klær produseres, er dette ren ansvarsforskyvelse.

Posted on 2013-04-15
Powered by Cornerstone