Søk, mens det ennå er tid

Nasjonalbibliotekets søkbare tjeneste Nettbiblioteket har det meste av norske bøker, blader og aviser. Dessverre forteller de ansvarlige at mye kan forsvinne neste år, på grunn av høye lisenskostnader.
05. Mai 2023
Photo credit: Martin Haagensen

Dermed gjelder det å søke, mens det fortsatt er tid.

På mange måter er dette et paradoks – for ikke å si en fallitterklæring. Selveste Nasjonalbiblioteket sliter med å betale lisenser for å ta vare på vår felles historie. I en tid der digitalisering har vært et ledemotiv, motto og mantra, i offentlig og privat sektor, må plutselig landets viktigste institusjon avvikle store deler av sitt digitale tilbud.

Når så noe skal slettes, er det ikke engang forhold som kvalitet som avgjør, eller hvilke meninger som bør slippe til. Bak det hele ligger ingen ytringsfrihetdiskusjon, eller krav om sensur, men Excell: Hva koster det mest å ta vare på?

Tilgangen til kulturarven, til den offentlige samtalen, det gode og dårlige, det trivielle og tunge, det aktuelle og avgåtte, bestemmes i en digital tid av budsjetter.

For meg ble det en inspirasjon til å kikke i bakspeilet. Hva hadde skjedd de seneste tiårene? Hva hadde jeg bidratt med? Hva hadde holdt seg? Hva var jeg opptatt av?

Ikke overraskende handlet en del om Bibelen og Jesus. Blant det som ble sittende igjen etter søket var tre sitater Vårt Land gjenga fra artikler i KrFU-magasinet Idé bestilte på 1980-tallet:

«Bibelen er ingen politisk håndbok for vår tid, eller for noen annen. Romerne kunne ikke bruke den til å løse trafikkproblemer i hovedstaden, avgjøre om de skulle ha bly i vannrørene eller i hvor stor grad det var rett å bruke germanske leiesoldater».

«De Ti Bud er dårlige som trafikkregler, men desto bedre som utgangspunkt for disse i takt med utviklingen av veinett og kjøretøyer».

«Det er liten tvil om at Jesus Kristus - Bibelens sentrum - ikke kom for å ildne til politisk opprør. Men det er en like stor misforståelse å tro at han var likegyldig i politiske spørsmål. Leser vi hans taler og lignelser, og ser hvordan han møtte mennesker, er det lett å forstå at hans etterfølgere revolusjonerte det romerske imperium».

Det kan nok være delte meninger om hvor gode sitatene er, men forhåpentligvis kan de finnes i Nettbiblioteket også om nye førti år.

 

Bjørn Are Davidsen, rådgiver i Skaperkraft

 

Ansvaret for publisert innhold

Skaperkraft er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller bidragsytere.


 

Del


Powered by Cornerstone