All time high for Skapekraft!

2022 ble et rekordår for publiseringer i mediene for Skaperkraft. «Dette viser at vi blir en stadig viktigere stemme i Norge», sier en fornøyd Filip Rygg.
03. Februar 2023

Året ga en markant vekst i antall publiserte debattinnlegg fra de to foregående årene. Det betyr i denne sammenheng artikler publisert i eksterne redaksjonelle medier. «Det jeg er særlig fornøyd med er at gjennomslaget i de store nasjonale mediene i fjor langt overgår det vi har vært i nærheten av tidligere», sier Filip Rygg som er daglig leder i Skaperkraft.

For de største nasjonale mediene peker Rygg på noen forhold han er særlig fornøyd med:

  • Ser man på VG, Dagbladet, Aftenposten og NRK under ett, er vi representert i snitt her nesten hver tredje uke.
  • To opptredener i NRK Dagsnytt 18.
  • Totalt seks kronikker i VG og Dagbladet er også langt over hva vi tidligere har levert. 

Gjennomgangen viser ellers at vi har flest publiseringer i Vårt Land og Dagen. 

Rygg forteller at disse tallene er til stor inspirasjon for videre satsing. «Mange av disse artiklene er viktige bidrag til både økt bevissthet og økt kunnskap om kristen tro og tanke i det offentlige rom», slår han fast. I formålsparagrafen heter det at Skaperkraft skal stimulere til refleksjon, bidra til debatt, og engasjere til aktiv samfunnsbygging.

«Vi gir både ut bøker, holder foredrag, arrangerer seminarer og driver ledertrening. Debattinnleggene er derfor bare en del av virksomheten, men det er likevel noe av det viktigste vi gjør, og da er det morsomt å se at vi lyktes så godt i året som gikk», avslutter Filip Rygg.

Del


Powered by Cornerstone