Er arbeidet vår nye religion?

Har arbeidet blitt vår nye religion? I sin bok «Work, pray, code» hevder sosiologen Carolyn Chen at det er slik.
15. Desember 2022

Hun studerer Silicon Valley, fremtidens land, og opplever at mange jobber så hardt at de verken har tid eller ork til noe annet. Samtidig gir jobbene dem ting de pleide å finne i kirken.

Teamet blir som en menighet, bedriftens visjon et kall, det å gjøre karriere beskrives som selvrealisering og seremonier som kickoff gir alt en rituell ramme.

Men for den nye guden holder det ikke bare med kroppene våre. Ønsket er at vi legger både sjel og hjerte i arbeidet. Vi betaler prisen i depresjon og dårligere helse. Men sykefravær koster også bedriftene penger. Derfor søker de måter å maksimere ytelsen til sine ansatte, men uten å brenne dem ut.

Det er grunnen til at yoga, meditasjon og spiritualitet har blitt en del av arbeidslivet. Google gir ikke bare sine ansatte videospillhjørner og ping-pong-bord, men serverer også forelesninger med munker for å lære dem å gå Buddhas vei.

Markedets logikk utnytter og koloniserer religion. Hvis vi ikke vil ha det slik, må vi yte motstand. Å skape ekte rom for fri lek, kunst, meditasjon eller tilbedelse krever innsats – en felles innsats.

Sammen må vi, som det heter i advent, forberede en vei. Vi må sette av steder og tider der markedet ikke kan komme inn, slik at noe annet enn det økonomisk målbare kan fylle livene våre.

 

Joel Halldorf er professor i kirkehistorie og skribent i Skaperkraft.

 

Ansvaret for publisert innhold

Skaperkraft er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller bidragsytere.

Del


Powered by Cornerstone