Feiringen er ikke avlyst

«Feiringen av rettsstaten er avlyst», skriver Harald Stanghelle etter at Riksadvokaten ba om frifinnelse for Viggo Kristiansen i Baneheiasaken.
27. Oktober 2022

Aftenpostens kommentator maner med rette til ydmykhet etter den mest alvorlige rettsskandalen på mange tiår.

I 2024 er det tusen år siden Olav Haraldsson innførte kristenretten på Moster. Dette er en sentral begivenhet i norsk rettsutvikling og ledet fram til landsloven som Magnus Lagabøte ga 250 år senere. Norge var i denne perioden det eneste landet i Europa med én landsomfattende lov i aktiv bruk. Dette har gitt oss en unik rettstradisjon, og jubileumsorganisasjonen Moster 2024 har allerede i mange år planlagt markeringen med støtte over statsbudsjettet.

Kristenretten og landsloven medførte en humanisering av lovverket hvor den enkelte borger fikk rettigheter og ble tilkjent verdighet i kraft av å være menneske. Det var ikke lenger makt og styrke som skulle avgjøre, men hva som var rett.

Ikke desto mindre har vi grunn til å spørre hvordan vår moderne rettsstat kunne begå et slikt feilgrep mot Viggo Kristiansen. Jubileet i 2024 er en anledning til en bred offentlig samtale om hvordan vi kan utvikle denne tradisjonen videre, for bedre å etterleve rettsstatens prinsipper og verdier.

Feiringen av rettstaten er definitivt ikke avlyst. Men det siste vi gjør før vi går på fest er å se oss i speilet. Kanskje er det det vi bør gjøre akkurat nå.

 

Øyvind Håbrekke er faglig leder i Tankesmien Skaperkraft

 

 

Ansvaret for publisert innhold

Skaperkraft er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller bidragsytere.

Del


Øyvind Håbrekke er faglig leder i tankesmien Skaperkraft. Håbrekke har lang politisk erfaring, blant annet som politisk rådgiver og statssekretær for statsråd Einar Steensnæs i Olje- og energidepartementet fra 2001–2004 og som statssekretær for statsråd Knut Arild Hareide i Miljøverndepartementet 2004–2005. Han var innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag i perioden 2009–2013, og satt i Stortingets familie- og kulturkomité. I tillegg til sin politiske erfaring har han også vært miljørådgiver i Norges Rederiforbund, prosjektleder i MARUT, assisterende direktør i Energi Norge og kommunikasjonssjef i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Twitter: @oyvindhaabrekke E-post: oyvind[at]skaperkraft.no Telefon:970 62 368
Powered by Cornerstone