Forfeilet toleransebegrep

Statssekretær Robin Kåss og Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) argumenterer i VG 22.11 for en toleranse som kun imøteser pasientens behov. Det er unødvendig når man med enkle grep også kan dekke fastlegens.
15. April 2013

Statssekretær Robin Kåss og Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) argumenterer i VG 22.11 for en toleranse som kun imøteser pasientens behov. Det er unødvendig når man med enkle grep også kan dekke fastlegens.

Bakgrunnen er et rundskriv fra HOD av 31.10 som fratar fastleger reservasjonsrett i etisk vanskelige spørsmål, som blant annet henvisning til abort. En bedre løsning er å fjerne kravet om henvisning til etisk kontroversiell helsehjelp, hvor fastlegen for eksempel kommer med en graviditetserklæring. Pasienten kan så kontakte nærmeste gynekologisk avdeling. Fastlegen slipper å henvise, og går da ikke på kompromiss med sin samvittighet. I spørsmål omkring prevensjon er situasjonen langt mindre kontroversiell og problemstillingen angår langt færre. Her bør legen i samråd med kommunen finne praktiske løsninger. Oftest vil en kollega kunne ta over disse konsultasjonene uten at det medfører byrder for pasientene. Europarådets resolusjon 1763, 7. oktober 2010 sier entydig at reservasjonsretten til også å henvise til abort, skal beskyttes. Den bekrefter på samme tid pasientens rett på tilgang på lovbestemte helsetjenester. La det derfor være entydig: pasientens rettigheter må ivaretas. Det forundrer oss likevel at departementet legger opp til konfrontasjon når smidighet ville vært en mulighet. Det å tolerere legers samvittighet må også berøre praksis. Hvis ikke, vil et toleransebegrep være helt uten innhold.      

Del
Hermund Haalander utviklingsleder iSkaperkraft og leder for Senter for tro og arbeid. Han ledet tankesmien Skaperkraft i oppbyggingsfasen fra 2010 til sommeren 2015. Han er gründer av blant annet nettportalenhybel.no samt innovasjonskonferansen ”Grow” i Bergensregionen. Han satt i KrFs bystyregruppe i Bergen fra 2003-2007. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg en Bachelorgrad i kultur og samfunn med fokus på midtøsten fra Universitetet i Bergen. Twitter: @hermundhaaland E-post: hermund@skaperkraft.no Telefon: +47 920 39 201
Hermund Haalander utviklingsleder iSkaperkraft og leder for Senter for tro og arbeid. Han ledet tankesmien Skaperkraft i oppbyggingsfasen fra 2010 til sommeren 2015. Han er gründer av blant annet nettportalenhybel.no samt innovasjonskonferansen ”Grow” i Bergensregionen. Han satt i KrFs bystyregruppe i Bergen fra 2003-2007. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg en Bachelorgrad i kultur og samfunn med fokus på midtøsten fra Universitetet i Bergen. Twitter: @hermundhaaland E-post: hermund@skaperkraft.no Telefon: +47 920 39 201
Mer fra samme forfatter

Populister som bygger murer, undergraver kristne verdier

Selv om de hevder å forsvare kristendommen i Europa.

Publisert: Aftenposten, Hermund Haaland, Øyvind Håbrekke
- 11. November 2019

Bystyret, politikken og Vårherre

Fremveksten av kristne småpartier og populistiske partier som løfter «kristenfanen» høyt gjør det nødvendig...

Publisert: Fædrelandsvennen, Hermund Haaland
- 25. September 2019

Hva kan oljemette Norge lære av Israel?

Vi i Norge må fremover raskt omstille oss fra dyp oljeavhengighet. Da har vi trolig mye å lære av...

Publisert: Finansavisen, Hermund Haaland
- 27. Mai 2019

Samfunnsbygger

Hva har tro med jobb og samfunnsbygging å gjøre?

Publisert: Hermund Haaland
- 15. Februar 2019

Hva gjør kirker og menigheter med frafallet blant unge kristne?

Å separere troen fra arbeid og karriere gjør at mange unge troende opplever kristenlivet irrelevant, mener...

Publisert: Hermund Haaland, Oda Stendal
- 28. Januar 2019
Powered by Cornerstone