Forfeilet toleransebegrep

Statssekretær Robin Kåss og Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) argumenterer i VG 22.11 for en toleranse som kun imøteser pasientens behov. Det er unødvendig når man med enkle grep også kan dekke fastlegens.
15. April 2013

Statssekretær Robin Kåss og Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) argumenterer i VG 22.11 for en toleranse som kun imøteser pasientens behov. Det er unødvendig når man med enkle grep også kan dekke fastlegens.

Bakgrunnen er et rundskriv fra HOD av 31.10 som fratar fastleger reservasjonsrett i etisk vanskelige spørsmål, som blant annet henvisning til abort. En bedre løsning er å fjerne kravet om henvisning til etisk kontroversiell helsehjelp, hvor fastlegen for eksempel kommer med en graviditetserklæring. Pasienten kan så kontakte nærmeste gynekologisk avdeling. Fastlegen slipper å henvise, og går da ikke på kompromiss med sin samvittighet. I spørsmål omkring prevensjon er situasjonen langt mindre kontroversiell og problemstillingen angår langt færre. Her bør legen i samråd med kommunen finne praktiske løsninger. Oftest vil en kollega kunne ta over disse konsultasjonene uten at det medfører byrder for pasientene. Europarådets resolusjon 1763, 7. oktober 2010 sier entydig at reservasjonsretten til også å henvise til abort, skal beskyttes. Den bekrefter på samme tid pasientens rett på tilgang på lovbestemte helsetjenester. La det derfor være entydig: pasientens rettigheter må ivaretas. Det forundrer oss likevel at departementet legger opp til konfrontasjon når smidighet ville vært en mulighet. Det å tolerere legers samvittighet må også berøre praksis. Hvis ikke, vil et toleransebegrep være helt uten innhold.      

Del
Hermund Haalander internasjonal leder i tankesmien Skaperkraft, med ansvar for oppbygging av tankesmiens europeiske arbeid. Han ledet tankesmien Skaperkraft i oppbyggingsfasen fra 2010 til sommeren 2015. Han er gründer av blant annet nettportalenhybel.no samt innovasjonskonferansen ”Grow” i Bergensregionen. Han satt i KrFs bystyregruppe i Bergen fra 2003-2007. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg en Bachelorgrad i kultur og samfunn med fokus på midtøsten fra Universitetet i Bergen. Twitter: @hermundhaaland E-post: hermund@skaperkraft.no
Mer fra samme forfatter

Påskebudskap: Dette kan gründere lære av skaleringskongen Jesus

Enhver gründers drøm er å se sin idé fly langt, lengre og lengst. I så måte er det mer å hente enn...

Publisert: Shifter.no, Hermund Haaland
- 30. Mars 2018

Fremtidsmakten

Som kristne har vi tradisjon for å ønske å påvirke landets fremtid. Den defineres i økende grad av gründere.

Publisert: Dagen, Hermund Haaland
- 29. November 2017

Startup Israel

Featuring the entrepreneurs: Jon Medved, Our Crowd, Rob Anders, NiiO, Michael Granoff, Maniv Mobility,...

Publisert: Hermund Haaland, Nicolai Strøm-Olsen
- 05. Oktober 2017

Julens budskap og Kinas vekst

Det er ikke bare Kinas økonomi som er i utvikling, men også landets kultur. Troen på barnet i krybben...

Publisert: Minerva, Daniel Joachim Kleiven, Hermund Haaland
- 23. Desember 2016

Gründerskap som balanserer en feminin kirkekultur

Skal vi sikre menns engasjement i kirkelig aktivitet fremover, må mer til enn helgeturer i skauen og...

Publisert: Dagen, Hermund Haaland
- 16. Desember 2016
Powered by Cornerstone