Når visse meninger helliger middelet

Når visse meninger helliger middelet

Er det greit å tale «på vegne av Gud» på en ugudelig måte?

Sarkastisk, nedlatende, respektløs og arrogant.

Slik var tonen i en artikkel jeg nylig leste i en kristen avis. Artikkelen var et innlegg i en teologisk debatt. Mange av forfatterens argumenter var gode. Måten argumentene ble formulert reagerte jeg derimot på.Er det greit å promotere Guds vilje på en ugudelig måte? Og hvorfor skjer det så ofte?Den kristne filosofen James K. A. Smith mener vestlig kristendom er preget av en ubalansert intellektuell tilnærming til disippelskap. [1] Det vil si en oppfatning om at kristendom primært handler om å tenke og mene visse ting.Magnus Malm, svensk forfatter og sjelesørger, løfter frem at mange kristne i tillegg unngår å «connect the dots», altså å vurdere sammenhenger; sammenhenger mellom ulike utsagn personer kommer med, og sammenhengen mellom en persons meninger og hans/hennes karakter.Et eksempel han trekker frem er at så mange kristne ivrig støtter en politiker (Trump) som «verken i sitt personlige liv eller i politikken viste noen likhet med Jesus fra Nasaret» ved å blant annet lyve, krenke kvinner, spre rasisme, aktivt motarbeide miljøvern, forfølge flyktninger, angripe demokratiet og hisse til voldelige opptøyer. [2]

Når visse meninger får posisjon som kristendommens kjerne, kan det virke som disse meningene helliger måten det blir formidlet på, og karakteren til den som formidler det.Men lurer ikke vi oss selv når vi forsøker å bygge Guds rike, men bruker materialer som ikke hører Guds rike til? For er det ikke det vi gjør når vi argumenterer for Guds sak på ufine måter? Eller når vi albuer oss frem for å vinne gjennom «kristen politikk»?Da en væpnet flokk kom for å ta Jesus til fange i Getsemane, grep en av disiplene etter sverdet for å forsvare Jesus. Men Jesus irettesatte disippelen: «Stikk sverdet ditt på plass igjen. For alle som griper til sverd, skal falle for sverd.» (Matteus 26, 52). I tillegg helbredet Jesus det ødelagte øret til mannen som var hans motstander.Denne episoden i Getsemane får meg til å undre: Hvilke av våre metoder for å forsvare Jesus hadde Jesus irettesatt i dag?

[1] James K. A. Smith, You Are What You Love, 2

[2] Magnus Malm, Pilegrimskart, 31-32

Anbefalte artikler

Kristenretten tegnet ingen rett linje til demokratiet, men ga oss verdier og vaner som er blitt selvfølgelige, som former våre reflekser, sitter i blodet. Vi tror de er allmenne og
Av Bjørn Are Davidsen
Publisert 22. mai 2024
Daniel Joachim Kleiven ser mye positivt med AI, men ser også grunn til bekymring. Ikke av AI i seg selv, men menneskene som bruker det med onde hensikter.
Av Daniel Joachim H. Kleiven
Publisert 19. februar 2024
Del innhold