Livskvalitet på 1-2-3

Livskvalitet på 1-2-3

Grepene som motvirker psykiske helseproblemer og ensomhet gir samtidig et kjærkomment pusterom fra det intense fokuset på oss selv.

Norge har gode tradisjoner for vellykkede folkehelsekampanjer. De fleste av oss er i dag klar over effektene av fysisk aktivitet og inntak av frukt grønt, og de helseskadelige effektene av røyking.

Men det har vært forsvinnende lite fokus på hvordan man ivaretar den psykiske folkehelsen, til tross for at dette er en stor årsak til uførhet og redusert livskvalitet. Det gjør regjeringen noe med i disse dager, gjennom kampanjen ABC. Den har som mål, slik forkortelsen antyder, å øke forståelsen av de grunnleggende byggesteinene i vår mentale helse. Den er noe så sjeldent som en forskningsbasert og enkel oppskrift for å ivareta og bedre den psykiske helsen:

Act (gjør noe aktivt)

Belong (gjør noe sammen)

Commit (gjør noe meningsfullt)

Samtidig utfordrer særlig de to siste punktene den store trenden av selvdyrkelse som preger vår tid. Vi er så intenst fokuserte innover på oss selv at fenomener som manifestering – at man kan tenke seg frem til realisering av sine drømmer – har fått fotfeste. Selvdyrkelsen løsriver individet fra forståelsen av oss selv som en del av et større fellesskap.

Heldigvis bryr ikke den psykologiske forskningen seg om den er motstrøms. Den viser det den viser – og det er at vi trenger hverandre. Vi trenger å få opp pulsen og være i bevegelse. Og vi trenger å forplikte oss til andre mennesker, i meningsfulle aktiviteter.

Anbefalte artikler

Kristenretten tegnet ingen rett linje til demokratiet, men ga oss verdier og vaner som er blitt selvfølgelige, som former våre reflekser, sitter i blodet. Vi tror de er allmenne og
Av Bjørn Are Davidsen
Publisert 22. mai 2024
Daniel Joachim Kleiven ser mye positivt med AI, men ser også grunn til bekymring. Ikke av AI i seg selv, men menneskene som bruker det med onde hensikter.
Av Daniel Joachim H. Kleiven
Publisert 19. februar 2024
Del innhold