Kommer kirken til orde?

«Jeg har ofte savnet at kirken deltar i samfunnsdebatten på egne premisser og med sitt eget språk», skriver Aftenpostens kommentator Frank Rossavik 26. oktober.

Jeg er enig. Kirken bør ha større selvtillit til å skape et rom for den tradisjonen de representerer, og med perspektiver som vår tid trenger.

Men da må også spørsmålet returneres: Vil Aftenposten publisere disse ytringene?

Vil nyhetsredaktøren under neste runde av klimaforhandlingene prioritere sitater av en biskop som reflekterer over hva kraften i håpet fra Jesu oppstandelse betyr i møte med truet natur?

Eller vil debattredaktøren publisere kronikken fra teologen som viser hvordan synd, nåde og tilgivelse er begreper vi trenger når #metoo-skandalene undergraver tilliten til våre politiske ledere?

Kampen om spalteplassen er hard. Jeg tror jeg spør på vegne av mange: Er kristne referanser eller eksplisitte teologiske perspektiver et handikap om man ønsker å bli hørt? Vurderes det til å være relevant?

Kan det være slik at redaksjonene har en blindsone for sentrale deler av vår kultur og kanskje må dele ansvaret for at kirken ikke er mer synlig med sitt eget språk?

Personbilde Øyvind Håbrekke

Øyvind Håbrekke

Øyvind Håbrekke var faglig leder i Skaperkraft fra 2017-2023. Håbrekke har lang politisk erfaring, blant annet som politisk rådgiver og statssekretær i Olje- og energidepartementet fra 2001–2004 og som statssekretær …

Anbefalte artikler

Daniel Joachim Kleiven ser mye positivt med AI, men ser også grunn til bekymring. Ikke av AI i seg selv, men menneskene som bruker det med onde hensikter.
Av Daniel Joachim H. Kleiven
Publisert 19. februar 2024
Digitalisering har erstattet lærebøker, papir og blyant. Men i dag øker skepsisen.
Av Joel Samuel Halldorf
Publisert 16. februar 2024
Del innhold