Koble deg på den eldre generasjonen!

Har du hørt om mentorgrupper for unge yrkesaktive (MUY)? Laget har utviklet et nyttig verktøy for yrkesaktive som ønsker å bli inkludert i en mentorgruppe. Hvor man fokuserer på å oppmuntre til økning i koblingen mellom tro og arbeid i eget liv. 

Som en del av gruppene finner du sammen med andre unge likesinnede og erfarne eldre til et utadrettet program. Sammen ønsker mentorprogrammet å inspirere hverandre til å finne ut hva det vil si å bygge Guds rike på sin arbeidsplass. Enten det er finans, helse, utdanning, teknologi, kirke, eller et helt annet fagfelt. Mentorprogrammet er et tilbud for deg som ønkser å utvikle karakter, utfordre ditt intellekt og ta i bruk bibelsk visdom i ditt yrke. 

Du kan velge mellom å være deltager i en profesjonsgruppe som fokuserer på et konkret fagområde, eller bli med i en bygruppe som har geografisk tilhørighet. Vi anbefaler alle unge yrkesaktive å kople seg på andre i samme situasjon! Du kan melde din interesse på muy.no.

Personbilde av Vegard Husabø

Vegard Husabø

Vegard Husabø er påtroppende administrativ leder i Skaperkraft. Han har tidligere vært pris- og kategorisjef i Telia Norge og har jobbet med salg av IT-prosjekter i Capgemini. Han har en …

Anbefalte artikler

Daniel Joachim Kleiven ser mye positivt med AI, men ser også grunn til bekymring. Ikke av AI i seg selv, men menneskene som bruker det med onde hensikter.
Av Daniel Joachim H. Kleiven
Publisert 19. februar 2024
Digitalisering har erstattet lærebøker, papir og blyant. Men i dag øker skepsisen.
Av Joel Samuel Halldorf
Publisert 16. februar 2024
Del innhold