Feiringen er ikke avlyst

«Feiringen av rettsstaten er avlyst», skriver Harald Stanghelle etter at Riksadvokaten ba om frifinnelse for Viggo Kristiansen i Baneheiasaken.

Aftenpostens kommentator maner med rette til ydmykhet etter den mest alvorlige rettsskandalen på mange tiår.

I 2024 er det tusen år siden Olav Haraldsson innførte kristenretten på Moster. Dette er en sentral begivenhet i norsk rettsutvikling og ledet fram til landsloven som Magnus Lagabøte ga 250 år senere. Norge var i denne perioden det eneste landet i Europa med én landsomfattende lov i aktiv bruk. Dette har gitt oss en unik rettstradisjon, og jubileumsorganisasjonen Moster 2024 har allerede i mange år planlagt markeringen med støtte over statsbudsjettet.

Kristenretten og landsloven medførte en humanisering av lovverket hvor den enkelte borger fikk rettigheter og ble tilkjent verdighet i kraft av å være menneske. Det var ikke lenger makt og styrke som skulle avgjøre, men hva som var rett.

Ikke desto mindre har vi grunn til å spørre hvordan vår moderne rettsstat kunne begå et slikt feilgrep mot Viggo Kristiansen. Jubileet i 2024 er en anledning til en bred offentlig samtale om hvordan vi kan utvikle denne tradisjonen videre, for bedre å etterleve rettsstatens prinsipper og verdier.

Feiringen av rettstaten er definitivt ikke avlyst. Men det siste vi gjør før vi går på fest er å se oss i speilet. Kanskje er det det vi bør gjøre akkurat nå.

Personbilde Øyvind Håbrekke

Øyvind Håbrekke

Øyvind Håbrekke var faglig leder i Skaperkraft fra 2017-2023. Håbrekke har lang politisk erfaring, blant annet som politisk rådgiver og statssekretær i Olje- og energidepartementet fra 2001–2004 og som statssekretær …

Anbefalte artikler

Kristenretten tegnet ingen rett linje til demokratiet, men ga oss verdier og vaner som er blitt selvfølgelige, som former våre reflekser, sitter i blodet. Vi tror de er allmenne og
Av Bjørn Are Davidsen
Publisert 22. mai 2024
Daniel Joachim Kleiven ser mye positivt med AI, men ser også grunn til bekymring. Ikke av AI i seg selv, men menneskene som bruker det med onde hensikter.
Av Daniel Joachim H. Kleiven
Publisert 19. februar 2024
Del innhold