Er du gullfisken i bollen?

Kristendommen er som bollen gullfisken svømmer i, uten at den vet at bollen eksisterer. Det hevder historikeren Tom Holland. Da er det mye vi må tenke nytt om.

I denne lille spalten, (som til og med heter Kort på fredag) går jeg ikke langt inn i Hollands resonnementer. Men jeg anbefaler varmt å se samtalen mellom Holland, Henrik Syse og John Kaufmann fra sist fredag. Her får du del i hans spennende reise som historiker hvor han skiftet mening om kristendommens betydning for det moderne Europa og verden.

Holland hevder at ideen om at alle mennesker er like mye verdt og dermed opphavet til menneskerettigheter, nestekjærlighet og det å ta parti for den svake, er genuint kristent tankegods.

En annen idé, som Holland mener har røtter i kristendommen og har formet både vår kultur og store deler av den moderne verden, er at vi må skille mellom den religiøse sfære og en sekulær sfære. Ideen om det sekulære rommet i samfunnet er altså kristen.

Dette er ikke bare Tom Holland som hevder dette. Men han har gjennom sin bok «Dominion – The making of the western mind» systematisert kunnskapen og viser en bemerkelsesverdig reise hvor hans egne forutinntatte holdninger blir utfordret. Han er også en begavet formidler og gjør derfor dette tydeligere enn mange andre.

Holland hevder det er så mange selvsagte ting i vår kultur som stammer fra kristendommen, at det er umulig å tenke dem bort.  «Å tro at du kan stå utenfor, og dømme den, uten å erkjenne at er formet av kristendommen, er en illusjon», sier Holland. Eller som han sa på det nevnte seminaret: Vi er som gullfisken i bollen, som ikke vet at bollen (kristendommen) eksisterer.

Dersom Holland har rett, må mange tenke gjennom sine oppfatninger på nytt. For eksempel må de som mener at opplysningstidens tenkere på 17- og 1800-tallet skapte den moderne verden ved å bryte kristendommens makt, revurdere sin historiefortelling.

Mange fagfolk formidler en slik fortelling. Harald Eia er ikke den tyngste av disse, men han er den mest kjente av denne fortellingens tilhengere. Den har også stort gjennomslag i norske lærebøker, som Skaperkrafts Bjørn Are Davidsen har vist i boken «Lurt av læreboken?».

Men det er kanskje noen flere som må tenke gjennom sine budskap også. For kanskje skal vi da være litt forsiktigere med å bruke begreper som at samfunnet er «avkristnet» og påstander som at sekulariseringen er i ferd med å utrydde de kristne verdiene.

Det er jo tegn til at oppslutning om kristen tro og tanke svekkes, og det er verdt å diskutere, men bildet er langt mer sammensatt enn mange slike enkle erklæringer gir inntrykk av – uansett hvilket hold de måtte komme fra.

Litt å tenke på med andre ord. Trenger du noe å høre på til helgevasken, så anbefaler jeg dette seminaret.

God helgevask!

Personbilde Øyvind Håbrekke

Øyvind Håbrekke

Øyvind Håbrekke var faglig leder i Skaperkraft fra 2017-2023. Håbrekke har lang politisk erfaring, blant annet som politisk rådgiver og statssekretær i Olje- og energidepartementet fra 2001–2004 og som statssekretær …

Anbefalte artikler

Unge som faller utenfor viktige samfunnsarenaer som skole og arbeidsliv vekker ikke samme engasjement i menigheter og organisasjoner som personer som sliter mer rus eller soner en dom.
Av Tonje Fyhn
Publisert 14. februar 2022
Vi trenger noe utover individualisme og nasjonalisme.
Av Joel Samuel Halldorf
Publisert 4. oktober 2021
Del innhold