Diakonale boliger?

Lave renter. For få tomter. Tekniske krav. Økte strømpriser. Lav produktivitet. Krigen mot Ukraina. Skogsbiller. Det finnes mange riktige svar på hvorfor boligprisene øker. Men det finnes få løsninger.

Byggekostandene øker nå så mye at store deler av Norge vil være lite egnet for ny boligbygging. Selv store deler av byer som Bergen, Kristiansand og Stavanger vil ikke være i stand til å oppnå utsalgspriser som er høyere enn byggekostnader, rekkefølgekrav, finanskostnader og tomt. Med mindre tomten er gratis og bygget er i svært dårlig stand, vil det kun være noen få områder som kan ta unna nye boliger.

Det er egentlig ganske paradoksalt. Vi trenger boliger, vi har god råd og vi har en velfungerende bransje. På kort sikt finnes det bare to svar: Færre boliger og høyere priser. Det til tross for at renten stiger, sammen med mange andre kostnader: strøm, drivstoff og mat.

Trolig er det tid for å tenke helt nytt. Kanskje må det offentlige samarbeide med private aktører på nye måter. Kanskje må boligbyggelagene ta en fornyet rolle. Men hva med alle andre? Hva med Norges rike diakonale tradisjon?

Jeg håper noen tar utfordringen. Mange kristne aktører har store eiendommer som kunne vært utviklet. Mange har flinke folk i sin medlemsflokk som vil elske å utgjøre en forskjell.

For vi må ikke glemme at dette rammer noen mer enn andre. Aleneforsørgere, førstegangsetablerere, mennesker med dårlig råd. Bolig til alle er helt grunnleggende. Nå må nye koster inn.

Personbilde Filip Rygg

Filip Rygg

Filip Rygg har tidligere hatt flere roller i Skaperkraft. Han har vært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Rygg har i to …

Anbefalte artikler

Kristenretten tegnet ingen rett linje til demokratiet, men ga oss verdier og vaner som er blitt selvfølgelige, som former våre reflekser, sitter i blodet. Vi tror de er allmenne og
Av Bjørn Are Davidsen
Publisert 22. mai 2024
Daniel Joachim Kleiven ser mye positivt med AI, men ser også grunn til bekymring. Ikke av AI i seg selv, men menneskene som bruker det med onde hensikter.
Av Daniel Joachim H. Kleiven
Publisert 19. februar 2024
Del innhold