C.S. Lewis leder ikke til terrorisme

Religion og tro kan avgjort være en faktor i radikalisering av en terrorist. Men i det komplekse bildet av psykologiske, religiøse, sosiale og ideologiske forklaringsmodeller kan det bli fristende å forenkle for mye, eller velge overskrifter og vinklinger som for lett kan misforstås.

Dessverre kan det se ut som noe av dette har skjedd når Vårt Land har publisert Emil André Erstads interessante anmeldelse 10.6. av en ny bok om Philip Manshaus.

Vi må ikke fristes til å overse den religiøse dimensjonen, men samtidig må spørsmålet være om det er mulig å se noen konkrete knytningspunkter til miljøene og impulsene han møtte.  Handlet det som endret ham om dette eller om hvordan hjernen hans var skrudd sammen, programvaren, for å bruke en moderne metafor. Fører trøbbel der til feil i outputen, er det ikke gitt at det er inputen man skal se mest på.

Av flere grunner er det altså underlig at det Vårt Land løfter frem i overskrift og ingress, er at Manshaus på veien leste en bok av C.S. Lewis som ga ham nye argumenter for kristen tro og for at det moderne samfunnet ikke var opptatt av normer. Han begynte dermed å lese Bibelen og der «fant han støtte for mye av det han hadde tenkt. Philip var frelst.»

En som ser overskrift eller ingress, eller selv en som leser hele anmeldelsen uten å kjenne godt til Lewis, kan fort tenke at han var viktig, kanskje til og med avgjørende, for at Manshaus ble terrorist. For hvorfor skulle Vårt Land ellers løfte ham frem?

En overskrift eller ingress som kan oppleves som journalistisk god, kan ha utilsiktede effekter. Det er garantert ikke Vårt Lands eller anmelderens mening å fortelle foreldre at varsellampene bør lyse om de ser en bok av Lewis på ungdomsrommet.

Boken det antagelig er snakk om (“Mere Christianity”) har solgt over fire millioner eksemplarer seneste 20 år, altså over hundre tusen per år. Forfatteren av «Drømmen om Narnia» og andre tekster om fantasi og fornuft, kjærlighet og tilgivelse, har kanskje ikke holdt seg like godt på alle områder, men det er ikke lett å se noen trend i retning av terrorisme hos leserne.

Det er nok langt flere terrorister som har lest Harry Potter eller Dan Brown, uten heller å gi disse bøkene noen skyld. Skal vi først se på hva de har lest, er det uten sammenligning langt viktigere med konspirasjonsteorier og annet som gir mistillit til myndigheter.

Men, ting prosesseres altså i programvaren vår, selv om den ikke skulle ha så mange feil. Dermed kan noen ende opp med å tenke at det er en klar sammenheng mellom radikalisering og å bli kristen av å lese Lewis.

Hvordan motvirke en slik konklusjon? Kanskje er den beste måten at Vårt Land i jakten på gode titler og ingresser unngår å så tvil om det selvfølgelige: Man blir ikke terrorist av å lese C.S. Lewis eller andres argumenter for kristen tro.

Personbilde av Bjørn Are Davidsen

Bjørn Are Davidsen

Bjørn Are Davidsen er rådgiver i Skaperkraft. Han er utdannet sivilingeniør og arbeidet i mange år med innovasjon i Telenor. Davidsen har skrevet en rekke artikler, notater og bøker og …

Anbefalte artikler

Kristenretten tegnet ingen rett linje til demokratiet, men ga oss verdier og vaner som er blitt selvfølgelige, som former våre reflekser, sitter i blodet. Vi tror de er allmenne og
Av Bjørn Are Davidsen
Publisert 22. mai 2024
Daniel Joachim Kleiven ser mye positivt med AI, men ser også grunn til bekymring. Ikke av AI i seg selv, men menneskene som bruker det med onde hensikter.
Av Daniel Joachim H. Kleiven
Publisert 19. februar 2024
Del innhold