4 av 10 mener kristne verdier er viktig i politikken

I en meningsmåling Norstat har gjort for tankesmien Skaperkraft i samarbeid med Vårt Land, svarer 38 prosent av de spurte at de mener kristne verdier er viktig i norsk politikk.
11. September 2017

 

 

 

- Svært interessante tall, er den umiddelbare responsen til faglig leder i tankesmien Skaperkraft, Øyvind Håbrekke. Han mener undersøkelsen, sammen med årets verdidebatt, viser at politikerne må ta kristen tro og tanke på alvor når politikken skal legges for de neste fire årene.Disse tallene viser at de politiske partiene må forholde seg til at mange velgere vil være opptatt av kristne verdier.

- Det er særlig spennende å se at nesten en av fire under 30 år mener kristne verdier er viktige. Det er også interessant å se hvordan støtten til de kristne verdiene er fordelt over hele landet. Det er ikke slik at de nødvendigvis har større oppslutning på Sør- og Vestlandet enn ellers. I denne undersøkelsen har de faktisk størst oppslutning i Midt-Norge. På delt andreplass kommer Nord-Norge og Sørlandet, sier Håbrekke.

Tallene er også brutt ned på partitilhørighet. Men det er verdt å ta med seg at for enkelte parti blir det veldig få respondenter. Det er likevel interessant å merke seg at støtten til kristne verdier er stor i mange partier og i velgermassen til alle de store partiene ligger støtten i nærheten av eller over landsgjennomsnittet.

Tankesmien Skaperkraft gjør denne undersøkelsen for første gang i år, men planlegger å stille samme spørsmål de neste valgene. - For oss er det også litt ekstra interessant å måle dette nå siden verdidebatten har vært en av denne valgkampens viktigste saker. Verdidebatten har riktignok vekslet på å handle om kristne verdier og norske verdier, og dette også har blitt knyttet til innvandrings- og integreringspolitikken. Signalene fra denne debatten er ikke så lett å tolke, sier Skaperkrafts faglige leder. Han tror de neste undersøkelsene kan gi interessante svar og utviklingstrekk.

Se vedleggene for bakgrunnstall. 
Varno55806_1.XLSX
Varno55806_2.XLSX
Varno55806_3.XLSX
Varno55806_4.XLSX


Foto: Faksimile Vårt Land 11. september 2017 som omtaler undersøkelsen.

Del
Mer fra samme forfatter

Signer opprop for beskyttelse av ofre for menneskehandel

Ofre for menneskehandel får ikke den beskyttelsen de trenger når de er som mest sårbare - etter å ha...

Publisert: Skaperkraft.no, Redaksjonen
- 09. Juni 2017
Powered by Cornerstone