Lederprogram

Vi utruster ledere som påvirker og bygger samfunnet, rotfestet i Jesu prinsipper og i relasjoner til hverandre.

Alumnisamling, lederprogram

Hvorfor?

En god verden å leve i er satt sammen av utallige gode samfunn. Gode samfunn bygges av engasjerte mennesker som ønsker å utvikle sin flik av verden til et bedre sted. Samfunnet utvikles både ovenfra og nedenfra, og vi tror at Jesus kaller oss til å bety en forskjell uansett hvor vi er. Som alle samfunn før oss står vi i dag overfor enorme utfordringer som får store konsekvenser for menneskene som berøres. Krig i Europa og Midt-Østen, humanitære katastrofer i Afrika, samfunnskollaps i Sør- Amerika, økende polarisering, psykisk uhelse, økosystemer som kollapser, hyppigere ekstemvær og store demografiske endringer som følge av aldrende befolkning, flyktninger og økt migrasjon er noen av problemstillingene vi står ovenfor i dag.

Skal vi klare å gjøre noe med disse utfordringene trenger vi dyktige mennesker med varme hjerter som tar eierskap til problemer og som gjør noe med dem. Vi trenger verdibevisste ledere som evner å samarbeide med alle gode krefter i samfunnet, på tvers av politikk og verdisyn. Vi trenger ivrige hender som villig arbeider for å bygge noe
større enn seg selv, og som ikke lar seg korrumpere av kortsiktig vinning eller berømmelse. Vi trenger robuste mennesker som søker innflytelse og vi trenger mennesker som tar ansvar for sine nærmiljø.

Vi tror at Skaperkrafts lederprogram bidrar til å utvikle og utruste slike ledertalenter til denne gode gjerningen – å gjøre verden til et bedre sted å bo for alle mennesker.

Hva?

Programmet består av fem helgemoduler hvor lederskap og samfunnsengasjement belyses fra forskjellige perspektiver. Sentrale tema er blant annet Jesu lederskap, endringsledelse, kommunikasjon, teamarbeid, coaching, samfunnsansvar, og sammenhengen mellom tro og arbeid. I tillegg vil deltakere bli kjent med sentrale arbeidsmetoder og modeller som brukes i samfunns- og næringsliv.

Det vil også bli et fordypningsprosjekt, noe selvstudium mellom samlingene og god mulighet til å bygge vennskap og relasjoner med andre engasjerte mennesker.

Inspirerende mennesker og undervisning gir mulighet for å reflektere over eget liv og erfaring, og i samspillet mellom deltakere og undervisere vil læringen foregå. I tillegg til dette vil vi bruke tid på å bli kjent med hverandres historier, bruke tid i stillhet og bønn og ha teambyggende aktiviteter. Ved den siste modulen inviteres også alle tidligere deltakere fra Skaperkrafts lederprogram til å bli med, og man får derfor mulighet til å koble seg på vårt store alumninettverk.

Programmet er lagt opp med to helgemoduler på høsten og tre på vårsemesteret. Hver modul varer fra fredag ettermiddag til søndag formiddag og består av en god blanding undervisning, seminarer, workshops, aktiviteter og sosialt. Det er også lagt opp til selvstudium mellom samlingene og det forventes at deltakerne er forberedt til hver modul.

Skaperkraft lederprogram

Hva?

Programmet består av fem helgemoduler hvor lederskap og samfunnsengasjement belyses fra forskjellige perspektiver. Sentrale tema er blant annet Hvem er jeg som leder, Jesu lederskap, hvordan lede andre, endringsledelse og påvirkning. Det vil i tillegg bli et fordypningsprosjekt, noe selvstudium mellom samlingene og god mulighet til å bygge vennskap og relasjoner med andre engasjerte mennesker. Inspirerende mennesker og undervisning gir mulighet for å reflektere over eget liv og erfaring, og i samspillet mellom deltakere og undervisere vil læringen foregå. I tillegg til dette vil vi bruke tid på å bli kjent med hverandres historier, bruke tid i stillhet og bønn og ha teambyggende aktiviteter. Ved den siste modulen inviteres også alle tidligere deltakere fra Skaperkrafts lederprogram til å bli med, og man får derfor mulighet til å koble seg på vårt store alumninettverk.

Programmet er lagt opp med to helgemoduler på høsten og tre på vårsemesteret. Hver modul varer fra fredag ettermiddag til søndag formiddag og består av en god blanding undervisning, seminarer, workshops, aktiviteter og sosialt. Det er også lagt opp til selvstudium mellom samlingene og det forventes at deltakerne er forberedt til hver modul.

IMG 6623

Hvem?

Skaperkrafts lederprogram er for deg som ønsker å bidra til å bygge en bedre verden og som vil være med å ta ansvar for at gode valg blir tatt i alle sfærer av samfunnet. Vi ser etter engasjerte mennesker som vil bruke sine gaver og talenter til å tjene andre og som vil la seg inspirere og lede av Jesus i sitt virke. Vi ønsker mennesker med varierte bakgrunner og ulike interesser, men som ønsker å utforske hvordan de skal leve og hvorfor vi skal være samfunnsbyggere.

Kurset retter seg mot unge mellom 20-30 år som har vist lederinitiativ og har ambisjoner om å utøve samfunnsbyggende lederskap. Det tas inn opp til 20 deltakere hvert år. Høy motivasjon og muligheten til å forplikte seg til
alle aktiviteter stilles som et krav. Programmet er tydelig Jesus sentrert, men har likevel et bredt samfunnsperspektiv og er åpent for alle som vil la seg utfordre av et slikt program og utforske Jesu liv og praksis.

Ressursgruppe

Administrativ Leder

Praktisk

Pris: 6500,-

Inkluderer kost, losji og kursmaterialer. Kostnader til reise kommer utenom og dekkes av deltakerne selv.

Lokasjon: Oslo

Både overnatting og innhold vil gjennomføres i Oslo, men kan variere noe fra helg til helg. 

Oppstart: September

Kurset vil starte i september og vare til mai. Nærmere info om eksakte datoer vil bli publisert her når det er landet.

Facebook
Twitter
LinkedIn