Dag-Håkon Eriksen

Dag-Håkon Eriksen er glad i mennesker og har vært engasjert for lederutvikling og unge mennesker siden han selv var tenåring. Han er en utadvendt og optimistisk type som brenner for at mennesker skal kunne utvikle potensialet sitt og gjøre verden til et bedre sted. Han jobber som faglig leder av «Senter for verdibevisst ledelse og innovasjon» på VID Vitenskapelige Høyskole der han også arbeider med en doktorgrad om innovasjon og ledelse.