Helene Pederstad Øien

Helene er fra Oslo og har lenge vært aktiv i Filadelfiakirken, først som ungdomsleder og forkynner, og etterhvert som leder av kvinnenettverket Filia og Filadelfia Businessforum. Helene har en master i ledelse og organisasjonspsykologi fra BI og har jobbet ca 5 år som konsulent og IT prosjektleder for store private og offentlige selskaper. Hun har tidligere jobbet i Menneskeverd og er svært opptatt av samfunnsansvar og godt forvalterskap.