Skaperkrafts lederprogram

Tankesmien Skaperkraft vil utvikle ledertalenter for å bygge og prege samfunnet. Derfor inviterer vi deg som er mellom 21 og 26 år til Skaperkrafts lederprogram. Lederprogrammet er nå åpent for søknader for året 2022/2023.

Norge, Europa og verden trenger gode ledere. Ledelse starter med villigheten til å ta ansvar. Det begynner med eget liv og fortsetter med å få de rundt seg til å blomstre, slik at bedriften, organisasjonen og samfunnet bygges bærekraftig og sterkt. Dette må skje i hver generasjon.

«Den som vil være stor blant dere, skal være de andres tjener», sa Jesus. Vi mener verdenshistoriens fremste leder er et svært godt utgangspunkt for ledelse. 

 

    Skaperkrafts lederprogram     Skaperkrafts lederprogram  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det beste med kurset er den gode undervisningen, fokuset på karakterbygging og ikke minst nettverket av  samfunnsengasjerte mennesker som man blir kjent med 

(Tidligere deltaker)

 

Vi søker deg som

  • Er mellom 21 og 26 år (kan fylle 21 i løpet av kursåret)

  • Har vist lederinitiativ (i studie-, organisasjons-, menighets- eller næringsliv, ol.)

  • Ønsker å utøve samfunnsbyggende ledelse videre i livet

  • Har høy grad av motivasjon

  • Vil forplikte deg til opplegget som er lagt for kullet 2022/2023
                              

I løpet av lederprogrammet har deltakerne utforsket følgende tema:

Samfunnsansvar
Innovasjonsledelse
Design thinking
Verdibasert ledelse
Kommunikasjon
Egne verdier og livshistorie
Personlig kommunikasjon, relasjonskompetanse, og styrker som leder
Teamarbeid
Coaching
Empati og nysgjerrighet

Lederprogrammet legger til rette for at du som deltager blir bedre kjent med deg selv; hvordan du er som person og leder, og bli bevisst på hvordan du investerer din tid og dine krefter. Du får tilbud om egen mentor gjennom programmet. Programmet fasiliterer for å bygge karakter, utfordre deg og utruste deg som leder.
 

Ressursgruppen

Skaperkrafts lederprogram

 

 

 

 

Thomas har lang erfaring med leder- og organisasjonsutvikling i internasjonale bedrifter og brenner for innovasjon, læring og teamarbeid. Han har vært medlem av ressursgruppen for lederutviklingsprogrammet i flere år og var også sentral i Forum for tro og verdier som ble arrangert på Stortinget.

 

Skaperkrafts lederprogram

 

 Toril leverer lederutvikling, kurs og coaching til noen av Norges største bedrifter. Hun er utdannet pedagog, har en mastergrad i verdibasert ledelse og er PCC sertifisert coach. Toril har mer enn 20 års erfaring med utvikling av menneskelige ressurser i næringslivet.

 

Skaperkrafts lederprogram

 

 

 

Anna har et ønske om å kunne bidra til at mennesker oppdager, utvikler og lever ut potensialet sitt, ikke bare for seg selv men til fordel for andre rundt seg. Hun er opptatt av å skape gode digitale løsninger som bidrar til dette. Anna har en mastergrad i internasjonale utviklingsstudier med fokus på kvalitet innenfor utdanning og har senere tatt videreutdanning i pedagogikk. I Lent jobber Anna med utvikling av digitale verktøy og ressurser som støtter kunder og kursdeltakere på prosesslederstudiet med å lykkes med prosesser de selv leder.

 

Skaperkrafts lederprogram

 

 

 

 


Dag- Håkon har bred erfaring fra ledelse og sosial innovasjon i trosbaserte organisasjoner og arbeider med en doktorgrad om tematikken ved VID Oslo. 
Han har og kompetanse innenfor organisasjon og ledelse, misjon og organisasjonspsykologi. 
 

Skaperkrafts lederprogram

 

 

 Elisabeth er administrasjonsansvarlig i Skaperkraft. Hun ønsker å være med å bidra til at neste generasjon kan bli utrustet til å stå oppreist, og se sitt potensiale. Elisabeth har en bachelorgrad i statsvitenskap og en mastergrad i Human Resources. 

 

 

 

Praktisk informasjon

Sted: Kurset gjennomføres i Oslo- området. Hver deltager må selv komme seg til Oslo sentrum.

Datoer: 
Digital kickoff - 20. september
Første modul: 30.september- 2. oktober
Andre modul: 11-13. november
Tredje modul: 20-22 januar
Fjerde modul: 24-26.mars
Kurset avsluttes med alumnisamling mai 2023. Dato blir bekreftet i løpet av høsten 2022. 

Pris: Programmet har egenandel på kr 5 900. Dette dekker pensum og kursmateriale, samt overnatting og mat. Reiseutgifter dekkes selv. Kurset gjennomføres med stor grad av sponsing og har en estimert verdi på minimum kr 30 000 pr. person. Skaperkraft vil investere i deg!

 

Søknad

Søknadsfrist: 1. september 2023

Plasser: Vi har kun 16 plasser. Søkertallet har vært høyt de siste årene, så vi anbefaler at du bruker tid på å skrive en god søknad. Vi oppfordrer alle til å søke og ønsker alle bakgrunner og mangfold velkommen til å søke! 

Søknad bør inneholde: Motivasjon for deltakelse på kurset, belyse tidligere ledererfaring fra studie-organisasjons-, menighets- eller næringsliv, og dine ambisjoner for fremtiden.
Legg også ved CV og bilde, og oppgi minimum to referanser.

Søknad sendes til: post@skaperkraft.no

 

Det er verdifullt å ha så mange dyktige folk som virkelig investerer i meg og mitt liv.

(Tidligere deltaker)   

 

 

Publiserte arbeider fra Lederprogrammet

2020

Her kan du lese et utvalg av de publiserte debattinnleggene fra dette kullet.

2018

Notater fra kullet 17/18

Hvordan utvide rommet for tros- og livssynsuttrykk i mediene? 

Når den beste mannen for jobben er en kvinne

Pornografi - folkehelsetrussel i blindsonen?

Sosialt entreprenørskap i vekst og dets konsekvenser for velferdsstaten

Surrogati: bør det legaliseres? 

2017

Notater fra kullet 16/17

Aktiv dødshjelp - eller livshjelp? 

Powered by Cornerstone