Skaperkrafts lederprogram

Tankesmien Skaperkraft vil utvikle ledertalenter for å bygge og prege samfunnet. Derfor inviterer vi deg som er mellom 21 og 26 år til Skaperkrafts lederprogram.

Norge, Europa og verden trenger gode ledere. Ledelse starter med villigheten til å ta ansvar. Det begynner med eget liv og fortsetter med å få de rundt seg til å blomstre, slik at bedriften, organisasjonen og samfunnet bygges bærekraftig og sterkt. Dette må skje i hver generasjon.

«Den som vil være stor blant dere, skal være de andres tjener», sa Jesus. Vi mener verdenshistoriens fremste leder er et svært godt utgangspunkt for ledelse. I lederprogrammet vil vi se nærmere på dette. 

 

    Skaperkrafts lederprogram     Skaperkrafts lederprogram  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det beste med kurset er den gode undervisningen, fokuset på karakterbygging og ikke minst nettverket av  samfunnsengasjerte mennesker som man blir kjent med 

(Tidligere deltaker)

 

Vi søker deg som

 • Er mellom 21 og 26 år (kan fylle 21 i løpet av kursåret)

 • Har vist lederinitiativ (i studie-, organisasjons-, menighets- eller næringsliv, ol.)

 • Ønsker å utøve samfunnsbyggende ledelse videre i livet

 • Har høy grad av motivasjon

 • Vil forplikte deg til opplegget som går over seks helger, samt å skrive en kronikk og holde en presentasjon for de andre deltakerne om et samfunnsaktuelt tema.

Overordnet program

Skaperkrafts lederprogram  

                                        

Gjennom lederprogrammet vil du

 • Bli bedre kjent med deg selv; hvordan du er som person og leder, og bli bevisst på hvordan du investerer din tid og dine krefter

 • Se hvordan du kan følge Jesu prinsipper for ledelse, integrere disse i det du gjør og bidra til å løse samfunnsutfordringer

 • Trenes i å takle ulike aspekter ved å lede deg selv og andre. Vi vil se på: visjon, strategi og planlegging, problemløsning, kommunikasjon, konflikthåndtering og endringsledelse.

 • Skrive og publisere en kronikk, samt holde en presentasjon for de ande deltakerne.
 • Få innsikt i samfunnsledelse; løse konkrete samfunnsbehov, for eksempel ved hjelp av innovasjon.
 • Få tilbud om en egen mentor gjennom programmet

 • Bygge karakter, bli utfordret og utrustet

 

Foredragsholdere

I tillegg til de kursansvarlige vil du i løpet av lederutviklingsprogrammet møte ledere innen næringsliv, politikk, media og øvrige samfunnssektorer. De vil utruste deg med god, inspirerende og stødig undervisning om ledelse, og vil dele av sin livserfaring i det å følge Jesus på en integrert måte.

 

Praktisk informasjon

Sted: Oslo

Pris: Programmet har egenandel på kr 5 900. Dette dekker pensum og kursmateriale, samt overnatting og mat. Reiseutgifter dekkes selv. Kurset gjennomføres med stor grad av sponsing og har en estimert verdi på minimum kr 30 000 pr. person. Skaperkraft vil investere i deg!

Varighet: Seks helgesamlinger fra september til april.

Datoer : 11-13.september 2020, 09-11.okt 2020, 06-08. nov 2020, 08-10. jan 2021, 12-14. mars 2021 og 09-10. april 2021. Hver helg, utenom den siste, starter fast kl. 17 på fredagen og avsluttes kl. 15 på søndagen.

 

Søknad

Søknadsfrist: 01. august 2020

Plasser: Vi har kun 16 plasser, og vi oppfordrer både gutter og jenter til å søke. Søkertallet har vært høyt de siste årene, så vi anbefaler at du bruker tid på å skrive en god søknad.

Søknad bør inneholde: Motivasjon for deltakelse på kurset, belyse tidligere ledererfaring fra studie-organisasjons-, menighets- eller næringsliv, hva du som leder har levert og oppnådd og dine ambisjoner for fremtiden. Legg også ved CV og bilde, og oppgi minimum to referanser.

Søknad sendes til: hakon.hesla@skaperkraft.no

 

Det er verdifullt å ha så mange dyktige folk som virkelig investerer i meg og mitt liv.

(Tidligere deltaker)   

 

Kursansvarlige

 

Vegard Kobberdal                       

Daglig leder i BOAS eiendom 

Edit Eikeland  

IT-arkitekt i Bama

Jørgen Kjærnes-Omland

Manager i PwC Consulting

Håkon Skaug Hesla

Konsulent i Bekk og prosjektkoordinator i Skaperkraft

Thomas Andresen

Organisasjonsutvikler i Telenor

Øyvind Håbrekke

Faglig leder i Skaperkraft

 

 

 

Publiserte arbeider fra Lederprogrammet

 

2020

Her kan du lese et utvalg av de publiserte debattinnleggene fra dette kullet.

2018

Notater fra kullet 17/18

Hvordan utvide rommet for tros- og livssynsuttrykk i mediene? 

Når den beste mannen for jobben er en kvinne

Pornografi - folkehelsetrussel i blindsonen?

Sosialt entreprenørskap i vekst og dets konsekvenser for velferdsstaten

Surrogati: bør det legaliseres? 

2017

Notater fra kullet 16/17

Aktiv dødshjelp - eller livshjelp? 

Powered by Cornerstone