Historiske kjensgjerninger gir mange nyanser

Takk til Geir Olav Meling for responsmine innspill til hans innlegg om kristenretten og demokratiet! Vi kan opplagt fortsette samtalen lenge, men det viktigste kan sies kort: Det er min nyansering av Melings ensidig mørke fremstilling som er i samsvar med forskning.  

Det er lett å støtte at «historiske kjensgjerningar må ein godta». Nettopp derfor er det underlig at Meling hopper over min faglig baserte påpekning av hans feil og misvisninger.  

I stedet legger han opp til at jeg er skeptisk til det han kaller «den akademiske eliten», basert på at et slikt uttrykk skal finnes i artikler på tankesmien Skaperkrafts hjemmeside. I realiteten ligger imidlertid nettopp gode akademiske analyser bak de seneste tiårenes oppgjør med ensidig mørke fremstillinger.  

Dermed er det å snu saken på hodet når Meling kaller min nyansering for «unyansert». Å peke på feil og skjevheter i hans fremstilling er nettopp å bidra med nyanser og balanse. Det er ikke å si at bildet egentlig bare er lyst.  

Ingen forskere underslår korstog, kjetterprosesser eller alle som ble dømt for trolldom. Imidlertid bør det gi ettertanke at kildebasert forskning har vist at mye av dette har vært dramatisk overdrevet og mange tidligere årsaksforklaringer misvisende.  

Det er også grunn til å minne om at kristenretten står i sammenheng med oppgjøret med en ættebasert æreskultur der det å vedgå feil var å tape ære.  Nå kom noe annet i fokus: å bekjenne feil og mangler, gjøre bot og få tilgivelse.  

En så radikal tanke er ikke enkel å få inn i en kultur, men nettopp den ligger bak paven og andres oppgjør med ekte mørke sider, svik og overgrep. Vi får virkelig håpe at et slikt ideal får vind i seilene verden over de neste tusen årene, fremfor sterke æreskulturer.  

Nettopp for å unngå at jubileene vi nå feirer blir basert på myter og misvisninger, har Skaperkraft i mange år oppfordret til satsning på forskning. Enda viktigere er det som skjer i regi av Landslovsjubileet og Nasjonaljubileet 2030. Ambisjonene er like tydelige når Moster 2024 AS har en historisk fagkomité og faglige samtaler på programmet.  

Det er altså mange grunner til å støtte Melings ønske om en fortsatt god feiring!

Først publisert i Bømlo-nytt, 03.06.24. Kan leses her.

Personbilde av Bjørn Are Davidsen

Bjørn Are Davidsen

Bjørn Are Davidsen er rådgiver i Skaperkraft. Han er utdannet sivilingeniør og arbeidet i mange år med innovasjon i Telenor. Davidsen har skrevet en rekke artikler, notater og bøker og …

Anbefalte artikler

Hva er meningen med livet? Ja, med hele universet? Denne helgen skulle Wonderful World, Stavangers nye filosofi- og vitenskap-festival, som demonstrerer hvorfor siddisene har Norges egentlige kulturhovedstad, fått besøk av

Av Daniel Joachim H. Kleiven
Publisert 1. juni 2024

For mange er det et oksymoron; to ord som ikke hører sammen. Hvem liker å bli avbrutt? Kan det finnes en velsignelse i det? I vår familie, med mange sterke

Av Joakim Magnus
Publisert 27. mai 2024
Del innhold