Tenke

Vi jobber med å fullføre innholdet på denne siden – følg med!

Våre satsninger

Skrive- og medietreningskurs

Vi holder kurs om hvordan skrive bedre og mer engasjerende, og hvordan man kan påvirke i samfunnet gjennom den offentlige debatten. På denne måten ønsker vi å løfte frem flere stemmer i det offentlige ordskiftet

Jubileenes tiår
Vi har over flere år jobbet med å forme den offentlige debatten rundt de nasjonale jubileumene Kristenretten 1000 år, Kristningen av Norge 1000 år og Landslovens 750 år

Publikasjoner

Vi søker å publisere i norske medier på ukentlig basis. Disse publikasjonene skrives av ansatte i vår stab, men også av våre frivillige skribenter. 

Fullførte prosjekter

Hvordan står det til med forståelsen av Sannhet i vår tid? Hva er sannhet? Finnes det en objektiv sannhet? Hva er de etablerte sannhetene i vårt samfunn?

Vi har utviklet et undervisningsopplegg som består av 6 tematikker rundt kristendommens rolle i Norge de siste 1000 årene. Det finner du her: