Tilgivelse er ikke det samme som tillit

Har Svenska kyrkan blitt en moraliserende organisasjon som kaster den første sten?

Nyheten om at Svenska kyrkan har avsatt biskopen i Visby, Thomas Petersson, kom som et sjokk på mange. For dette er en kirke som har rykte på seg for å være både tolerant og åpen. Er det et tegn på en kursendring?

Det ville nok vært å ta for hardt i, men det er absolutt en påminnelse om at Svenska kyrkan ikke er en organisasjon som andre. Det er ikke samme rom for et privatliv atskilt fra den offisielle rollen til deres representanter. Liv og lære må henge sammen, og slik har det ikke vært i denne saken.

Men samtidig, når man leser grunnlaget for vedtaket og lytter til erkebiskop Antje Jackélen, blir det tydelig at det handler om mer enn at biskopen er utro.

Til å begynne med gjelder det hva saken handlet om: Den var ikke bare et tilfeldig sidesprang, men et langvarig forhold. I tillegg peker man på asymmetrien i relasjonen. Det vil si at det er snakk om en ansatt – altså en som biskopen både har vært formell leder for og, må man anta, vært en sjelesørgerisk veileder for.

For det tredje understreker utvalget som har hatt ansvaret for å se på dette, at biskopen selv ikke ser ut til å ha forstått alvoret i sine handlinger. Selv har han ikke reflektert over at det kan gå ut over hans evne til å opptre som biskop.

Alt dette til sammen gjør at han ikke anses som egnet til å fortsette som biskop. Tilliten er brukt opp.

Gjør dette Svenska kyrkan til en moraliserende organisasjon som kaster den første steinen på ekteskapsbryteren? Nei, tilgivelse er ikke det samme som tillit. Det er tilgivelse for falne biskoper, men det betyr ikke at alt blir som normalt. Handlinger har konsekvenser. Det er mulig å både fortelle en person at han er tilgitt, og si at det viser at han ikke har den dømmekraften, visdommen og evnen til å håndtere makt som oppdraget krever.

Det er det Svenska kyrkan nå prøver å gjøre. Det er fremfor alt en viktig prosess for de mest berørte, men det kan også være viktig for en offentlighet som i kjøvannet av #Metoo tenker mye på hva tilgivelse er og hvordan oppreisning kan se ut.

Takk til Cytonn Photography på Unsplash for fremhevet bilde.

Personbilde av Joel Haldorf

Joel Samuel Halldorf

Halldorf er en svensk teolog og forfatter. I 2012 disputerte han på en avhandling om Emil Gustafson ved Uppsala universitet, og han er i dag professor i kirkehistorie ved Enskilda …

Anbefalte artikler

Gode samfunn trenger noe det snakkes for lite om: Ressurser som best kan utvikles i sterke sivilsamfunn. Her kan mange gjøre mye, ikke minst kristne menigheter og forsamlinger. Simen Velle

Av Bjørn Are Davidsen
Publisert 11. mars 2024

Skaperkraft har laget samtaleguider til Bjørgvin bispedømmes miniserie om kristenretten. I serien «Hendelsen som forandret Norge» blir vi med «Farmen-presten» Thor Haavik på en reise i tid og rom om

Av Bjørn Are Davidsen
Publisert 8. februar 2024
Del innhold