Skaperkraft er en tankesmie som bygger bro mellom kirke og samfunn

5. mai
 - 5. mai
, 2024

Skaperkrafts leder, Joakim Magnus, taler over søndagens tekst.

...

Hva vi gjør

Tenke

Trene

Skape

Vi ønsker å se en bevegelse av samfunnsbyggere med Jesus som forbilde

Skaperkraft ønsker å skape en bevegelse av samfunnsbyggere der Jesus er forbildet.
Over halvparten som vokser opp i kristne familier, velger bort kirke- og menighetsliv i voksen alder. Mye skyldes manglende kobling mellom tro og samfunnsengasjement. Vi ønsker derfor å hjelpe deg til å være kristen i verden, slik ett av våre studieopplegg har som tema.