Trene

Skaperkraft trener morgendagens samfunnsbyggere. Generasjoner før oss har lagt ned sitt eget for å bygge noe større enn seg selv, og vi ønsker å utruste mennesker til å ta del i dette arbeidet. Det gjør vi blant annet gjennom følgende initiativer:

Tankesmien Skaperkraft vil utvikle ledertalenter som ønsker å bygge og prege samfunnet.

I en verden med økende uro trengs det dyktige ledere som evner å skape fred, positiv endring og som kan bygge broer der hvor ulikheten rår.

Vi inviterer deg som er mellom 20 og 30 år til å søke vårt lederprogram!

Skaperkraft lederprogram alumnisamling

Kristen i verden

Å utruste unge kristne til å forstå den kristne troen og vår samtid – slik at de istandsettes til å ta gode valg om hva de skal mene og hvordan de vil leve som kristne i verden.