Styret

Filip Rygg

Filip Rygg er styremedlem i Stiftelsen Skaperkraft, og har tidligere hatt flere andre roller i Skaperkraft. Han harvært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. Rygg er daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.

Espen Ottosen

Espen Ottosen er styremedlem i Skaperkraft. Han er ogsåleder for Skaperkrafts fagråd.Han er til daglig informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband og daglig leder i Lunde Forlag. Han er en hyppig skribent i Aftenposten og andre medier. Han er forfatter av flere bøker. Han er utdannet teolog ved Menighetsfakultetet.

Halvor Lindal

Halvor Lindal er styremedlem i Skapekraft. Han leder festivalen Impuls og menigheten IMI Tananger.

Ingeborg Mongstad-Kvammen

Ingeborg Mongstad-Kvammen er styremedlem i tankesmien Skaperkraft. Hun arbeider direktør for fagstøtte ved høyskolen VID og var redaktør for "Gud i Grunnloven" (2014). Hun er cand.theol. (1998) og Ph.D. (2008) fra Misjonshøgskolen i Stavanger, ordinert prest i DnK (2007), og har erfaring fra bl.a. KFUK-KFUM nasjonalt og internasjonalt, Feltprestkorpset, Kirkenes verdensråd, Det lutherske verdensforbund og Bibelselskapet. Foto: Dan Aksel Jacobsen, Bibelselskapet

Ole Lunde

Ole Lunde er styremedlem i Skaperkraft. Han eier og driver eiendomsselskapet Lunde Holding Invest AS som har hovedkontor i Kristiansand.

Ragnhild Helena Aadland Høen

Ragnhild Helena Aadland Høen er styremedlem i Skaperkraft. Hun jobber som kommunikasjonsleder ved MF vitenskapelig høyskole, har tidligere vært rådgiver for NHO-sjefen og har vært kateket i katolske St. Paul menighet i Bergen

Robert Erlandsen

Robert Erlandsen er styreleder i Skaperkraft. Han har tidligere etablert flere finansforetak og har også jobbet for Storebrand og Nordea. Han satt i bystyret i Bergen for KrF fra 2003-2007 og i Fylkestinget i Hordaland fra 2007-2009. Twitter: @r_erlandsen

Sigurd Bekkevold

Sigurd Bekkevold er styremedlem i tankesmien Skaperkraft. Sigurd arbeider som pastor i Salt Bergen.

Powered by Cornerstone