Medarbeidere

Filip Rygg

Filip Rygg er daglig leder i Stiftelsen Skaperkraft. Han har tidligere vært byråd i Bergen for skole og barnehage og senere for klima, miljø og byutvikling. Filip Rygg har i to perioder vært vara til Stortinget og var i perioden 2003-2007 medlem av Hordaland Fylkesting. Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. I tillegg til å være leder i Skaperkraft, er Rygg også daglig leder i eiendomsselskapet Rexir Holding og styremedlem i en rekke selskaper og organisasjoner. Høsten 2017 ga Rygg ut boken, Fremtidens tapere.
-
Facebook: /politikk
Instagram: @filiprygg
E-post: filip[at]skaperkraft.no
Telefon: 918 49 610

Elisabeth Hovland

Elisabeth Hovland er administrasjonsleder i tankesmien Skaperkraft og koordinerer også arbeidet i Skaperkrafts Senter for tro og arbeid.

Hovland har mastergrad i Human Resources Management fra Nord Universitetet samt bachelor i Statsvitenskap fra Universitetet i Agder. Elisabeth Hovland har videreutdannelse i konflikthåndtering ved VID og er sertifisert coach gjennom TNG Coaching. Hun har tidligere blant annet jobbet fem år som undervisningskonsulent og markedskonsulent i Menneskeverd. Hun har også erfaring fra arbeid i barnevernsinstitusjon, politikk og frivillige organisasjoner.

Epost: elisabeth[at]skaperkraft.no
Telefon: 91782808

Øyvind Håbrekke

Øyvind Håbrekke er faglig leder i tankesmien Skaperkraft. Håbrekke har lang politisk erfaring, blant annet som politisk rådgiver og statssekretær for statsråd Einar Steensnæs i Olje- og energidepartementet fra 2001–2004 og som statssekretær for statsråd Knut Arild Hareide i Miljøverndepartementet 2004–2005. Han var innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag i perioden 2009–2013, og satt i Stortingets familie- og kulturkomité. I tillegg til sin politiske erfaring har han også vært miljørådgiver i Norges Rederiforbund, prosjektleder i MARUT, assisterende direktør i Energi Norge og kommunikasjonssjef i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Twitter: @oyvindhaabrekke
E-post: oyvind[at]skaperkraft.no
Telefon: 970 62 368

Bjørn Are Davidsen

Bjørn Are Davidsen er rådgiver i tankesmien Skaperkraft. Han er utdannet sivilingeniør og har arbeidet mange år i Telenor. Davidsen har skrevet en rekke bøker og er en kjent stemme i samfunnsdebatten. Bjørn Are Davidsen har særlig ansvar for arbeidet med 2030-markeringen og Skaperkrafts fagråd.

E-post: bjorn.are[at]skaperkraft.no
Mob: 91889525

Tonje Fyhn

Tonje Fyhn er  rådgiver i Skaperkraft. Fyhn  har doktorgrad innen samfunnspsykologi, med fokus på krysningen mellom arbeid og helse. Hennes hovedinteresser inkluderer deltakelse og inkludering i samfunns- og arbeidsliv, mangfold, likestilling og diskriminering, og forskningsformidling. Fyhn arbeider til daglig som forskningsleder ved forskningsinstituttet NORCE.
-
E-post: tonje[@]skaperkraft.no

Osvald Wesøe

Wesøe er trainee i Skaperkraft og tidligere deltaker på vårt lederprogram kullet 2021/2022. Osvald har ansvar for tilrettelegging og er fasilitator av årets lederprogram sammen med ledergruppa i Skaperkrafts lederprogram. Ellers studerer Wesøe økonomi og administrasjon på Hauge School of Management, og er leder for UngFila-Ung i Filadelfiakirken Oslo. 

Joel Samuel Halldorf

Joel Samuel Halldorf er rådgiver i Skaperkraft. Halldorf er en svensk teolog og forfatter. I 2012 disputerte han på en avhandling om Emil Gustafson ved Uppsala universitet, og han er idag dosent i kirkehistorie ved samme universitet. Han arbeider som lektor på Enskilda Högskolan Stockholm, og er også medarbeider på Expressen Kultur og skriver jevnlig på kultursiden i avisen Dagen. Halldorf er styremedlem i Frifo (Frikyrliga forskningsrådet) og med i planleggingsgruppen for Pilgrims høstmøte. Halldorf driver også podden Läserpodden.

Sara Viktoria Løvrød

Løvrød er prosjektleder i Skaperkraft og har ansvar for utviklingen av prosjektet "Samfunnsbygger". Sara har en bachelorgrad i religion og samfunn fra HLT, årsutdanning i menighet og ledelse og er halvveis i masterprogrammet religion, filosofi og samfunn ved UiA. Hun har lang fartstid innen menighetsarbeid og utvikling. 
-
E-post: sara@skaperkraft.no
Telefon: ‭982 38 904‬

Powered by Cornerstone