Formål, basis og satsningsområder

Tankesmien Skaperkraft har som formål å stimulere til refleksjon, bidra til debatt og engasjere til aktiv samfunnsbygging.

Skaperkraft baserer seg på individets egenverdi og vårt felles ansvar for utvikling av et bærekraftig og inkluderende fellesskap.

Skaperkraft er inspirert av Bibelens grunnleggende verdier og klassisk kristen tenkning.*

* slik det blant annet kommer til uttrykk i The Cape Town Commitment (Norsk: Cape Town-erklæringen) fra Lausanne III.

 

Skaperkraft arbeider særlig med følgende områder:

Tro og samfunn

Tankesmien Skaperkraft vil fremme det beste i vår kristne kulturarv i møte med andres tro i et pluralistisk samfunn. Vi ønsker i særlig grad å løfte frem det kristne menneskesynet. Skaperkraft vil skape større forståelse for religionens plass i det offentlige rom og alle samfunnets sektorer og arbeide for Norge som et livssynsåpent samfunn.

Entreprenørskap og samfunnsbyggende verdiskaping

Tankesmien Skaperkraft vil inspirere til og praktisk legge til rette for økt nyskaping, gründerskap samt skape debatt om økonomisk tenkning bygget på kristen og samfunnsbyggende etikk. Basert på haugiansk tenkning om kreativitet, nøkternhet, hardt arbeid og godt forvalterskap, vil vi lage areaner hvor unge mennesker får bistand til å etablere nye virksomheter.

Migrasjon og integrering

Tankesmien Skaperkraft vil bidra til debatt om hva som er god integrering, hvordan verden forandrer seg som følge av de store folkevandringene og hvilke konsekvenser de store konfliktene får. Menneskehandel, fattigdom og internasjonalt fredsarbeid vil være sentrale tema. Vi vil også bidra til forbedring av effekten av norsk bistandspolitikk samt til å styrke Norges innsats som medspillere til utvikling i andre deler av verden.

 

Skaperkraft er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller bidragsytere.

Powered by Cornerstone